Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

„Rosja i Polska: swoi czy obcy?” 2011/2012

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniom i nauczycielom na problemy wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich oraz zachęta do poznawania różnych aspektów kulturowych i historycznych więzów istniejących między obu naszymi narodami.

 

Organizatorzy rosyjskiego konkursu zaproponowali następujące ścieżki tematyczne pracy konkursowej:

 

1. Historia lokalna: polskie nazwy na mapie mojego miasta, wsi, dzielnicy; wkład Polaków w społeczny i kulturalny rozwój mojego miasta, wioski, dzielnicy; polskie groby na rosyjskim cmentarzu; historia wspólnoty katolickiej, kościoła w mojej okolicy.

 

2. Los człowieka: losy Polaków w ZSRR; życie i los znanych osób pochodzenia polskiego w ZSRR.

 

3. II wojna światowa: los Polaków deportowanych i wygnanych po 1939; los Polaków, którzy zostali ewakuowani do odległych regionów ZSRR; polskie domy dziecka w ZSRR w czasie II wojny światowej; Polska w pamięci żołnierzy i robotników przymusowych; polscy więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych w pamiętnikach jeńców radzieckich; polska formacja wojskowa w Armii Czerwonej; polski ruch oporu, powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku, powstanie warszawskie 1944 w utworach literackich i filmowych.

 

4. Represje: losy konkretnej osoby lub grupy osób – więźniów, zesłańców, robotników przymusowych w mojej okolicy.

 

5. Społeczeństwo: Polska w oczach Rosjan, we wspomnieniach sowieckich ekspertów, delegatów, żołnierzy, turystów; percepcja dzieła polskich pisarzy i polskich filmów, ich wpływ na sowieckich czytelników i widzów; Polska moda i towary w sowieckim życiu codziennym; korespondencja z polskim harcerzami sowieckich pionierów; „Solidarność” w polskim i rosyjskim życiu politycznym od 1980 roku.

 

Więcej informacji na temat konkursu na partnerskiej stronie „Uroki istorii” rosyjskiego organizatora – Memoriału – pod adresem:  http://www.urokiistorii.ru/learning/contest/2679.

 

 

Początek: 2011-05-04

Zakończenie: 2012-05-04