Learning from history — experience of totalitarian regimes of the 20th century

The website "Learning from History" is a publication platform for educational projects dedicated to the history of Poland and its neighbors in the 20th century and human rights

Skip to navigation

Share your project with us!

Zrealizowany przez Ciebie projekt chętnie zamieścimy na tej stronie. Gotowe opisy projektów prosimy przesyłać na adres:

projekty@uczyc-sie-z-historii.pl 

Na tej stronie znajdziesz dokument z instrukcją oraz przykładowe szablony, dzięki którym możesz samodzielnie wykorzystać metodę projektową w swoim programie nauczania.

Jak pracować metodą projektów?

Jedną z najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji jest projekt, czyli samodzielna praca uczniów indywidualna lub zespołowa – nad zadanym tematem. Może trwać kilka tygodni lub miesięcy. To także przygotowanie do dorosłego życia – w wielu zawodach już dziś pracuje się przecież od projektu do projektu.
Projekt pod tytułem „Rzeka” może być całorocznym zadaniem dla klasy realizowanym przez nauczycieli jednego lub kilku przedmiotów. Na biologii uczniowie badają faunę i florę rzeki, która przepływa przez ich miejscowość, prowadzą obserwacje (jak zmienia się zanieczyszczenie wody i od czego to zależy). Na geografii analizują składniki dna i linii brzegowej, opisują znaczenie rzeki dla ekosystemu i gospodarki regionu. Na historii sięgają do archiwów miejskich, badają dzieje terenów nadrzecznych, konflikty własnościowe. Opisują, jak rzeka służyła rozwojowi miasta, analizują, kto i za co organizował przeprawy i mosty, opisują bitwy, które toczyły się nad rzeką. Mogą też – za zgodą odpowiednich urzędów – zorganizować badania archeologiczne, korzystając z wykrywaczy metalu, poszukać guzików, monet, elementów uzbrojenia. To wszystko wymaga określenia celów (co badamy i po co?) oraz podziału na kilkuosobowe zespoły.

Uczniowie muszą zaplanować etapy pracy – zbieranie informacji (obserwacja, zdjęcia, eksperymenty, wywiady z ekspertami i mieszkańcami), opracowanie informacji, przygotowanie prezentacji – oraz sprawiedliwie podzielić się pracą, w tym mniej atrakcyjnymi zajęciami, np. załatwianiem spraw w urzędach. Trzeba zaplanować tzw. punkty kontrolne, kiedy uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają, czy realizują cele zgodnie z terminarzem. Rolą nauczyciela jest inspirowanie i nadzorowanie uczniów, reagowanie, gdy spada motywacja, pojawiają się konflikty w zespole. W przypadku „Rzeki” kilku nauczycieli musi uzgodnić zasady pracy, by zespoły wymieniały się informacjami, a na koniec przygotowały wspólną prezentację (np. podczas święta szkoły). Na taką prezentację warto zaprosić społeczność lokalną, okoliczne szkoły, władze gminy i media. Oczywiście, warto również „powiesić ją w internecie” ku chwale szkoły, nauczycieli i uczniów. A jeżeli nie ma rzeki? Cóż, może jest góra? Las? Ruiny karczmy lub fabryki? Stara bożnica czy cerkiew? Cmentarz?

By dowiedzieć się więcej o metodzie projektowej, pobierz plik “Jak pracować metodą projektów”, którego autorkami są Alicja Pacewicz i Danuta Sterna.