Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

Kontakt

Zespół redakcyjny portalu:
działa jako „zespół” i odpowiada za całą treść i funkcjonowanie portalu
e-mail wspólny: edukacja@karta.org.pl

ale każdy ma też dodatkową „specjalizację”:

Alicja Wancerz-Gluza — koordynacja prac, finanse, decyzje strategiczne
e-mail: edukacja@karta.org.pl (ewentualnie w sprawach trudniejszych i „szerszych”: a.gluza@karta.org.pl) (sygnowanie tekstów: awg)

Agnieszka Kudełka — sprawy merytoryczne, projekty, aktualności, wersja polska i angielska, e-mail: a.kudelka@karta.org.pl (sygnowanie tekstów ak)

Redaktorami portalu byli też: Piotr Głogowski (pg), Paweł Mielczarek (pm), Marcin Wilkowski (mw), Małgorzata Kudosz (mk).

Fundacja Ośrodka KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel. (+48-22) 848-07-12; faks (+48-22) 646-65-11
www.karta.org.pl

www.uczycsiezhistorii.pl