Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Aktualność

Konkurs – platforma Edukacja.wojnaipamiec.pl

Ogłaszamy konkurs dla nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych edukacją historyczną młodzieży i dorosłych na scenariusz lekcji, warsztatów, projektu czy spotkania publicznego – odniesionych do treści portalu www.edukacja.wojnaipamiec.pl

 
02–03–2020

Ogłaszamy konkurs dla nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych edukacją historyczną młodzieży i dorosłych na scenariusz lekcji, warsztatów, projektu czy spotkania publicznego – odniesionych do treści portalu www.edukacja.wojnaipamiec.pl.

Scenariusze wraz z danymi kontaktowymi autora i informacją, jaką instytucję reprezentuje, należy nadsyłać pod adresem edukacja@karta.org.pl do końca marca 2020.

Najciekawsze scenariusze nagrodzimy finansowo i opublikujemy na portalu www.uczycsiezhistorii.pl.

Drugim etapem konkursu będzie praktyczna realizacja wybranego scenariusza – przez ich autorów lub inne osoby zainspirowane opublikowanymi materiałami.

Przedstawione w dowolnej postaci szczegółowego opisu, filmu, prezentacji multimedialnej, kolażu materiałów itp. realizacje lekcji, warsztatów czy projektów także opublikujemy, a ich autorów nagrodzimy.

Pula nagród wynosi 15 tys. zł, ufundowana jest przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość [EVZ] z Berlina, która wspierała powstanie portalu i finansuje projekt jego edukacyjnej implementacji przez Ośrodek KARTA.