Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Aktualność

Publikacja edukacyjna dla liceów

Dzięki dotacji pozyskanej z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Ośrodek KARTA rozesłał do wszystkich liceów w Polsce egzemplarz książki Starcie Polski. Wrzesień 1939, przygotowanej na 80. rocznicę wybuchu II wojny.

 
03–04–2020

Dzięki dotacji pozyskanej z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Ośrodek KARTA rozesłał do wszystkich liceów w Polsce egzemplarz książki Starcie Polski. Wrzesień 1939, przygotowanej na 80. rocznicę wybuchu II wojny.

Publikacja przedstawia dzień po dniu przebieg wydarzeń Września 1939. Została przygotowana metodą montażu źródeł historycznych. Z relacji świadków (zarówno postaci pierwszoplanowych – polityków, dowódców wojskowych, jak i zwykłych ludzi – szeregowych żołnierzy, cywilów), wspomnień i dokumentów złożony został wielogłos o dużym ładunku emocjonalnym, ułatwiający współczesnemu czytelnikowi zrozumienie tamtych wydarzeń. Mamy nadzieję, że jej obecność w szkolnych bibliotekach przyczyni się do wzbogacenia kompetencji historycznej młodego pokolenia, a dla nauczycieli historii stanowić będzie cenną pomoc dydaktyczną.