Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Map of Digital History Network
Aktualność

Międzynarodowa sieć i platforma Digital History Network

W maju 2020 międzynarodowa sieć Digital History Network uruchomiła platformę w języku angielskim i rosyjskim adresowaną do organizacji pracujących z historią cyfrowo i uwzględniających wielość perspektyw na historię.

 
20–07–2020

W maju 2020 międzynarodowa sieć pt. Digital History Network uruchomiła platformę (w wersji angielskiej i rosyjskiej), która jest adresowana do organizacji pracujących z historią cyfrowo i uwzględniających wielość perspektyw na historię.

Na platformie https://about-history.info/en można znaleźć opisy organizacji oraz ich projektów.

Na platformie (finansowanej m.in. przez niemiecki MSZ) można znaleźć organizacje polskie oraz te naszych wschodnich i zachodnich sąsiadów.

Do platformy można przystąpić samodzielnie, dodając opis swojej organizacji (po angielsku) tutaj, po zaakceptowaniu tego wpisu przez administratora, można samodzielnie dodawać opisy swoich projektów na platformie.

Wraz z członkami tej sieci KARTA organizuje we wrześniu 2020 hackathon zw. z wieloperspektywicznym badaniem historii w Mińsku na Białorusi, a następnie w październiku 2020 międzynarodowe seminarium edukacyjne w Gdańsku. O szczegółach napiszemy wkrótce.