Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Aktualność

„13 grudnia” dla szkół

W ramach akcji Ośrodka KARTA do szkół licealnych w całym kraju trafiły egzemplarze książki „13 grudnia. Świadectwa stanu wojennego”.

 
23–12–2022

W ramach akcji prowadzonej przez Ośrodek KARTA  „13 grudnia” dla szkół do szkół licealnych w całej Polsce została rozesłana publikacja „13 grudnia. Świadectwa stanu wojennego”.

Jest to antologia najważniejszych świadectw z okresu stanu wojennego zebranych przez środowisko KARTY podczas jego 40-letniej działalności. Zawarte tam teksty (fragmenty dzienników i wspomnień) ułożone zostały w chronologiczną całość, która staje się próbą interpretacji ówczesnej rzeczywistości, pozwala także dotknąć jej najbardziej dramatycznych wymiarów.

Do książki dołączone jest kalendarium przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego oraz kalendarium najważniejszych zdarzeń z okresu 13 grudnia 1981 – 31 grudnia 1982. Publikacja ta jest cennym źródłem wiedzy o wydarzeniach historycznych ważnych dla najnowszej historii Polski i stanowić może podstawę do działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE