Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Juliusz Mieroszewski
Artykuł

Dialog kultur pamięci w regionie Ukraina – Litwa – Białoruś

Książka „Dialog kultur pamięci w regionie ULB” pod redakcją Alvydasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego jest owocem dyskusji prowadzonych w latach 2011-2012 podczas serii międzynarodowych seminariów poświęconych pamięciom historycznym w regionie ULB (Ukraina – Litwa – Białoruś).

autor Agnieszka Kudełka 
16–03–2019
Inspiracją dla tego przedsięwzięcia była myśl wybitnych przedstawicieli polskiej emigracji politycznej, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. Jeszcze w epoce „głębokiego” komunizmu stworzyli oni podstawy ideowe polityki zagranicznej dla niepodległej Polski oparte na trwałym pojednaniu z sąsiednimi narodami.
Jednak „Historia góruje nad współczesnością, tak jak ojciec góruje nad swym nieletnim synem”, jak pisał Juliusz Mieroszewski. Nie można do historii odwrócić się plecami, przekreślić ją i pisać dzieje od nowa: pamięć społeczna nie jest „tabula rasa”, łatwo poddającą się dowolnemu zapisaniu przez propagandę czy politykę historyczną.
Aby pomyślnie ułożyć stosunki międzynarodowe w regionie, konieczny jest dialog umożliwiający przebudowę sposobu myślenia o własnej przeszłości. Nie powinien prowadzić do utrwalania istniejących już klisz i stereotypów, będących immanentną częścią polskiej, litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej czy rosyjskiej wielkiej narracji, które budowano w XIX i XX wieku, często w imię odróżnienia się za wszelką cenę od sąsiadów lub zasady „divide et impera”.
Powracając do bolesnych niekiedy wydarzeń z przeszłości, należy spojrzeć na nie z innej niż własna perspektywy, rozważyć racje zaangażowanych stron. Takie właśnie spojrzenie oferuje publikacja „Dialog kultur pamięci w regionie ULB”.
Publikacja jest do pobrania tutaj.
Źródło.
(ak)

http://ngoteka.pl/