Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Armia Czerwona

Pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, została utworzona 28 stycznia 1918, od 23 lutego 1946 – nazwana Armia Sowiecką, stosowane również polskie tłumaczenie: Armia Radziecka – to siły zbrojne Rosji radzieckiej i Związku Radzieckiego, istniejące do grudnia 1991. Od 1992 roku obowiązująca nazwa: Wojska Federacji Rosyjskiej.

Projekty

""
Projekt

„Kop tam, gdzie stoisz”: Malachow – Obóz przyległy Ravensbrück („Grabe, wo du stehst”: Malachow – Ein Aussenlager von Ravensbrück)

autor Ulrike Jäger 

Uczniowie przeprowadzają w szkole ankietę na temat obozu w Malchow, który był podobozem obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Pragnąc, by zapomniany obóz znów zaistniał w świadomości mieszkańców Malchow, gromadzą najważniejsze informacje o obozie i jego pozostałościach, przygotowują też mapę terenu. W roku 1997 ich praca otrzymuje drugą nagrodę w konkursie „Praca w miejscach pamięci w Meklemburgii-Pomorzu Przednim”.
Opis projektu pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”

Powiązane zagadnienia

Obozy koncentracyjne i łagry
Zgorzelec z samolotu
Projekt

„Zmiana warty”. Parę słów o początkach Zgorzelca

autor Krzysztof Fokt 

Autor korzystając ze źródeł archiwalnych, dokumentów i relacji świadków oraz pamiętnika niemieckiego księdza, badał wydarzenia rozgrywające się w czerwcu 1945 roku w Zgorzelcu, starając się uchwycić moment, w którym część Görlitz stawała się Zgorzelcem. We wstępie autor napisał: „Nie mogę tu wymienić wszystkich ponad 170 osób, które pomogły w tworzeniu tego tekstu, ale wszystkim im dziękuję. Szczególnie zaś starszym ludziom, którzy zgodzili się podzielić ze mną swymi wspomnieniami.”

Artykuły

Artykuł

O terrorze komunistycznym w BSRR

 

Terror – istota władzy sowieckiej, jeden z trzech głównych jej filarów, na równi z kłamliwą propagandą i możliwością zrobienia szybkiej kariery przez wyrzutków społeczeństwa: „kto był niczym – stanie się wszystkim” . Natomiast ekonomiczną podstawę (fundament) tak zwanego socjalistycznego społeczeństwa sowieckiego stanowił przymus pozaekonomiczny, czyli – także terror, przejawiający się w różnorodnych formach. ZSRR faktycznie był gigantycznym obozem koncentracyjnym, który funkcjonował głównie za cenę moralnej i fizycznej przemocy nad ludźmi.

17–03–2019 Prof. Anatol Taras, red. almanachu hist. „Diedy”
Artykuł

Polska na granicy wojny i pokoju, Albina Noskowa

 

Albina Fiedorowna Noskowa, profesor nauk historycznych, wybitny pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, wypowiada się na temat Stalina, Polski, Armii Krajowej, wydarzeń lat 1943-45 i Powstania Warszawskiego.

Tekst pochodzi z parterskiej strony „Uroki istorii”.

16–03–2019 Albina Fiedorowna Noskowa. tłumaczenie: Kamila Laśkiewicz
Powstanie Warszawskie: Żołnierze porucznika Wacława Zagórskiego "Lecha" (późniejszy Batalion II "Lecha Grzybowskiego") Batalionu "Chrobry II" przed fabryką zapalników Deringa (była siedziba Judenratu) na ulicy Grzybowskiej 26/28 na Woli, prawdopodobnie 1 lub 2 sierpnia. Źródło nr. 1 podaje budynek jako fabrykę Kamlera na ulicy Dzielnej 72, ale nie zgadza to sie z numerem domu "26" widocznym na zdjeciu.
Artykuł

Powstanie Warszawskie i „Solidarność” z perspektywy rosyjskich historyków

 

Podczas II seminarium w ramach projektu „Klioterapia – zgłębianie historii w przestrzeni postsowieckiej jako droga do zrozumienia i współpracy”, poświęconego stosunkom polsko-rosyjskim oraz wzajemnemu postrzeganiu się obu narodów na polu pamięci historycznej, po wystąpieniu prof. Albiny Noskowej miała miejsce następująca debata dotycząca gł. powstania warszawskiego i „Solidarności”.

Tekst pochodzi z parterskiej strony „Uroki istorii”.

Tłumaczenie: Kamila Laśkiewicz
Artykuł

Rosja powinna przejść szkołę myślenia

 

Natalia Gorbaniewska, poetka, tłumaczka i uczestniczka ruchu dysydenckiego w ZSRR, skomentowała dla portalu „Uroki istorii” datę 23 sierpnia. Tego dnia 70 lat temu został podpisany pakt Ribbentrop–Mołotow.

Wywiad pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii” prowadzonej przez moskiewski „Memoriał”.

Wybór i tłumaczenie tekstu — Dorota Pazio.

Portal "Uroki Istorii", tłum. Dorota Pazio