Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Cyganie

Potoczna i dziś uznana za obraźliwą nazwa Romów – częściowo osiadłego ludu koczowniczego zamieszkującego Europę, zachodnią Azję, Afrykę, Amerykę i Australię. Ich praojczyzną są północno-zachodnie Indie, skąd wywędrowali ponad 1000 lat temu.

W okresie II wojny światowej polityka nazistowska dotycząca Romów i Sinti była niejednorodna. Romowie i Sinti zintegrowani w społeczeństwie na terenie Rzeszy, byli uważani za społecznie niebezpiecznych i w efekcie skazani na śmierć. Na terenie okupowanego Związku Radzieckiego Romowie i Sinti zintegrowani ze społecznością, nie byli prześladowani, zaś ci, którzy prowadzili wędrowny styl życia, podlegali eksterminacji. Szacuje się, że w okresie wojny zginęło od 200 do 500 tysięcy Romów.

Artykuły

Artykuł

Prześladowania i ochrona społeczności romskiej – zarys historyczny

 

Romowie stanowią jedną z części składowych i integralnych Europy. Nomadyczna społeczność żyjąca od wieków na starym kontynencie zawsze budziła zaciekawienie i zainteresowanie dla ludzi spoza niej. Żyjąca obok, a zarazem tak daleko jawiła się zawsze tajemniczo, a przez to wzbudzała chęć poznania i zaciekawienia. Obecność wędrownej społeczności w kręgu świata europejskiego jest poświadczona co najmniej od połowy XIV wieku. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z terenów współczesnej Grecji, a z biegiem czasu także z innych krain geograficznych i państw narodowych.

28–01–2019 Andrzej Łuczak