Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Kraj Warty

zachodnie ziemie Polski (województwa: wielkopolskie, część pomorskiego, łódzkiego i warszawskiego), które na mocy dekretu Adolfa Hitlera z 8 października 1939 zostały wcielone do III Rzeszy (najpierw — do stycznia 1940 roku jako Okręg Rzeszy Poznań), ludność zamieszkującą te tereny — zwłaszcza inteligencję — poddano ostrej akcji eksterminacyjnej i wysiedleńczej (w latach 1939–45 wymordowano ok. 480 tysięcy mieszkańców, a ok. 100 tys. przesiedlono do Generalnej Guberni, sprowadzając na ich miejsce osadników niemieckich); namiestnikiem Kraju Warty był Arthur Greiser.

Projekty

Projekt

„System i patron”. Zakłady Cegielskiego w Poznaniu wobec historycznych przemian

autor leksandra Nowaczyk, Paulina Quandt, Jakub Traczewski 

Projekt powstał jako praca konkursowa w ramach ósmej edycji konkursu „Historia Bliska” [2003/2004] organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ośrodek Karta (edycja ta nosiła tytuł: Spory o upamiętnienie przeszłości — pomniki, cmentarze, patroni). Troje uczniów gimnazjum pracowało w zespole, który odtworzył historię zmian patrona największego zakładu przemysłowego w regionie: H. Cegielski – Poznań. Autorzy projektu odwiedzili muzeum i bibliotekę zakładową, zebrali fotografie i dokumenty dotyczące zarówno powojennych, jaki i wcześniejszych dziejów fabryki, dotarli do byłych i obecnych pracowników zakładu, zanotowali ich relacje.