Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Nacjonalizacja przemysłu

przejęcie przez państwo środków produkcji na podstawie odrębnego aktu prawnego (z odszkodowaniem dla dotychczasowych właścicieli lub bez niego). W Polsce po II wojnie światowej faktycznej nacjonalizacji dokonywano poprzez przejmowanie przedsiębiorstw pod Tymczasowy Zarząd Państwowy (na mocy dekretu z 2 marca 1945, zmodyfikowanego ustawą z 6 maja 1945). Prawne usankcjonowanie nacjonalizacji przemysłu stanowiła „Ustawa o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej” uchwalona przez Krajową Radę Narodową 3 stycznia 1946 roku. W myśl tej ustawy na własność państwa przeszły bez odszkodowania wszystkie przedsiębiorstwa należące do Niemców lub ich spółek oraz osób, które zbiegły do nieprzyjaciela, natomiast za pewnym odszkodowaniem (choć w praktyce otrzymali je tylko właściciele zagraniczni) wszystkie przedsiębiorstwa w 17 głównych działach produkcji, w pozostałych działach — przedsiębiorstwa zatrudniające na jedną zmianę ponad 50 pracowników. Nacjonalizacja dotyczyła majątku nieruchomego i ruchomego oraz wszelkich praw (licencji, znaków towarowych itp.). Do 1 października 1948 upaństwowiono przeszło 35 tys. przedsiębiorstw

Projekty

Projekt

„System i patron”. Zakłady Cegielskiego w Poznaniu wobec historycznych przemian

autor leksandra Nowaczyk, Paulina Quandt, Jakub Traczewski 

Projekt powstał jako praca konkursowa w ramach ósmej edycji konkursu „Historia Bliska” [2003/2004] organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ośrodek Karta (edycja ta nosiła tytuł: Spory o upamiętnienie przeszłości — pomniki, cmentarze, patroni). Troje uczniów gimnazjum pracowało w zespole, który odtworzył historię zmian patrona największego zakładu przemysłowego w regionie: H. Cegielski – Poznań. Autorzy projektu odwiedzili muzeum i bibliotekę zakładową, zebrali fotografie i dokumenty dotyczące zarówno powojennych, jaki i wcześniejszych dziejów fabryki, dotarli do byłych i obecnych pracowników zakładu, zanotowali ich relacje.