Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Pakt Ribbentrop–Mołotow

(Układ o nieagresji) jeden z dwóch (obok Traktatu o przyjaźni i granicy) układów określających zasady podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy Niemcami i ZSRR. Podpisany został przez ministrów spraw zagranicznych obu państw w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku. Układ miał obowiązywać przez 10 lat i zawierał zobowiązanie do nieagresji i neutralności na wypadek konfliktu jednej ze stron porozumienia z państwem trzecim. Do układu dołączono z inicjatywy Stalina tajny protokół, który dawał ZSRR wolną rękę w Besarabii, Estonii, Finlandii, Łotwie i w Polsce na wschód od „linii rzek Narwi, Wisły i Sanu”, a III Rzeszy — na Litwie i na pozostałym terytorium Polski. Zgodnie z postanowieniami układu, 17 września 1939 roku Armia Czerwona uderzyła na Polskę. W historiografii niemieckiej używa się określenia pakt Hitler-Stalin.

Projekty

Projekt

„Wysiedlenie Skierbieszowa”. Realizacja hitlerowskiego Generalnego Planu Wschodniego. Martyrologia Zamojszczyzny

autor Marcin Bartoń 

Projekt powstał w 1998 roku w ramach ogłoszonej przez Fundację im. Batorego i Ośrodek Karta kolejnej edycji konkursu „Historia Bliska”, zatytułowanej: Najważniejsze wydarzenie w dziejach mojej społeczności. Świadkowie i świadectwa. Autor projektu — Marcin Bartoń — odtworzył, na podstawie relacji ocalałych świadków, wydarzenia z listopada 1942 roku, kiedy to Niemcy dokonali wysiedlenia jego rodzinnej miejscowości — Skierbieszowa. Uzasadniając swój wybór, napisał: „Historię miejscowości kreśli się losami jej mieszkańców, a to, co opisałem, czyli wojna i wysiedlenie, bezpośrednio dotknęły każdego z ówczesnych mieszkańców mojej miejscowości do tego stopnia, że w przyszłości, nawet najbardziej odległej, wydarzenia z listopada 1942 roku stanowić będą niewątpliwie najważniejszy epizod z całych dziejów Skierbieszowa”.

Artykuły

Artykuł

Rosja powinna przejść szkołę myślenia

 

Natalia Gorbaniewska, poetka, tłumaczka i uczestniczka ruchu dysydenckiego w ZSRR, skomentowała dla portalu „Uroki istorii” datę 23 sierpnia. Tego dnia 70 lat temu został podpisany pakt Ribbentrop–Mołotow.

Wywiad pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii” prowadzonej przez moskiewski „Memoriał”.

Wybór i tłumaczenie tekstu — Dorota Pazio.

16–03–2019 Portal "Uroki Istorii", tłum. Dorota Pazio