Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Rada Główna Opiekuńcza

(RGO) polska organizacja opieki społecznej, utworzona za zgodą Niemców w lutym 1940 w Generalnej Guberni, działała do stycznia 1945 roku. Jej nazwa nawiązywała do organizacji funkcjonującej w Królestwie Polskim w latach 1916–18. RGO obejmowała działalnością charytatywną Polaków, prowadziła kuchnie, schroniska, zakłady opiekuńcze, domy noclegowe, sanatoria i kolonie dla dzieci, rozdawała żywność i odzież, udzielała zapomóg, organizowała wysyłkę paczek dla jeńców wojennych i więźniów oraz akcje pomocy dla osób wysiedlonych, uchodźców, mieszkańców Warszawy podczas powstania i po jego upadku. Środki na działalność otrzymywała zarówno od władz okupacyjnych, jak i z zagranicy (pomoc amerykańska, tajne dotacje rządu londyńskiego).

Projekty

Projekt

„Był to kondukt samych starszych kobiet i dzieci…” Exodus ludności z popowstańczej Warszawy

autor Anna Kempa, Nina Mierowska, Anna Tustanowska 

Projekt powstał w ramach IX edycji konkursu edycji Fundacji im. Stefana Batorego oraz Ośrodka Karta poświęconego historii bliskiej [2004-2005] — zatytułowanej „Codzienność w czasie przełomu 1944–45”. Uczniowie warszawskiego liceum przyglądali się życiu codziennemu widzianemu z perspektywy przymusowej migracji, której zostali poddani mieszkańcy Warszawy jesienią 1944 po upadku powstania. Spotkali się z osobami, które przeżyły tamte wydarzenia. Z ich opowieści wyłania się obraz zagłady i odrodzenia zniszczonego miasta.