Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Ruch oporu

walka społeczeństw będących pod obcą okupacją przeciwko narzuconej władzy, administracji, gospodarce czy kulturze lub rządom kolaboracyjnym podczas II wojny światowej. Walka ta realizowana mogła być przez działania zbrojne grup partyzanckich, konspirację, opór cywilny, samoobronę ekonomiczną, propagandę, tajne nauczanie, rozbijanie struktur okupacyjnej administracji, fałszowanie dokumentów, działania wywiadowcze, sabotaż, dywersję czy pomoc jeńcom wojennym. W Polsce pierwsze struktury organizacji ruchu oporu rozpoczęły działalność niemal natychmiast po zaprzestaniu regularnych działań wojennych na froncie, w dużej mierze miały charakter podziemnej walki zbrojnej. Dla podkreślenia zorganizowanego charakteru ruchu oporu używa się określenia Polskie Państwo Podziemne.

Projekty

""
Projekt

„Bagienni żołnierze” — Ruch oporu w obozach koncentracyjnych (Die Moorsoldaten — Widerstand in Konzentrationslagern)

autor Matthias Isecke-Vogelsang 

Uczniowie VII, VIII i IX klas szkół zasadniczych i specjalnych w Szlezwiku-Holsztynie, słuchają i śpiewają „Bagiennych żołnierzy” [Die Moorsoldaten], poznając historię Holokaustu i powstania pieśni.
Projekt pochodzi z partnerskiej strony: „Lernen aus der Geschichte”