Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Synagoga

inaczej bożnica, bóżnica – (z gr. zgromadzenie, miejsce zebrań) – obiekt o charakterze religijnym, miejsce spotkań, przeznaczony przede wszystkim odprawianiu żydowskich obrzędów religijnych), a także miejsce studiowania Tory i Talmudu. Powszechnie używane słowa w języku polskim odpowiadające pojęciu synagogi to: bożnica (lub bóżnica – czyli miejsce poświęcone Bogu, dom modlitwy, szkoła żydowska) lub tempel (nazwa używana raczej rzadko, oznacza synagogi postępowe budowane przez Żydów niemieckich). Wielka liczba określeń synagogi wynika z jej wielofunkcyjności. Synagoga pełniła nie tylko funkcje religijne i edukacyjne, ale mieściła różne urzędy gminy żydowskiej: kancelarię, archiwum, pomieszczenia sądów rabinackich, skarbiec, a nawet koszerną stołówkę i schronisko z noclegownią.

Projekty

""
Projekt

Historia za progiem naszego domu

autor Aldona Tarnowska 

Uczniowie klas VI poznali historię i specyfikę Połańca i jego okolic. Zapoznali się z przeszłościa miasta, jego najciekawszymi miejscami, a także miejscowościami w regionie, sylwetkami osób zasłużonych w regionie. Poszukiwali pamiątek, poznawali tradycje martwe i żywe oraz bogactwo kultury regionu. Odkrywali przydrożne kapliczki. Na zakończenie odbyli trzydniową wycieczkę autokarową „szlakiem ważnych miejsc historycznych”. W rezultacie uczniowie wykonali foldery, przewodniki, gazetki, redagowali różne formy wypowiedzi, a także prezentowali wyniki swojej pracy w grupach. Zorganizowali wystawę. Brali udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, np. na temat miasta, powiatu i województwa.

Zwierzyniec - miasto w województwie lubelskim, pow. zamojski, cmentarz żydowski
Projekt

Kamień – pamiątkowy – pamiętaj… o żydowskich współobywatelach

autor Nauczycielka Christa Niclasen 

Od 1994 roku powstaje na terenie Szkoły Podstawowej Löcknitz pomnik ku czci żydowskich współobywateli z dzielnicy Schöneberg, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. Urząd Kultury udostępnił uczniom listy z wszystkimi byłymi współobywatelami dzielnicy, które są zestawione według ulic i numerów domów. Uczniowie szóstych klas wyszukiwali z tych list nazwiska współobywateli, z którymi spontanicznie poczują więź pod wzglądem wieku, daty urodzenia, nazwiska lub adresu zamieszkania. Wypisywali na jednym z kamieni pamiątkowych to nazwisko i podczas odbywającej się corocznie uroczystości dokładali go do zbioru kamieni-pamiątek. Opis projektu pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”

Artykuły

Artykuł

Księgi pamięci

 

Księgi pamięci stanowią bogate i ciekawe źródło do poznania życia, kultury i doświadczenia Zagłady Żydów polskich, a ich geneza i charakter są nierozerwalnie związany z żydowskimi losami.

17–03–2019 Paweł Mielczarek