Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Towarzystwo Historyczne YACHAD

Towarzystwo Historyczne YACHAD stara się zawsze pozyskiwać wielu sojuszników i partnerów, realizując swoje cele. Członków Towarzystwa zobowiązuje do tego nazwa stowarzyszenia YACHAD, oznaczająca w języku hebrajskim RAZEM. Zobowiązują ich do tego przede wszystkim cele, które obrali oni sobie kilka lat temu i systematycznie starają się realizować. Są to między innymi: 1) utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami miasta Zduńska Wola wyznania mojżeszowego oraz ich potomkami, 2) wspieranie inicjatyw kulturalnych i oświatowych dotyczących kultury żydowskiej, 3) pobudzanie świadomości i tolerancji społeczeństwa, 4) edukacja w zakresie historii i kultury narodu żydowskiego, 5) ochrona dóbr kultury, 6) wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym oraz rozwoju wolontariatu młodzieżowego, 7) poszanowanie tożsamości narodowej i kultury oraz przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze.
YACHAD realizowało m.in. następujące projekty:1. (2001-2007) Dokumentacja cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli / Photographic and Topographic Census Project in the Jewish Cemetery of Zdunska Wola, w oparciu której obecnie powstaje pierwsza książka o cmentarzu żydowskim w Zduńskiej Woli:http://www.yachad.pl/index.php?www=projekty/dokumentacja/dokumentacja⟨=PL
2. (2007) Odbudowa bramy na cmentarzu żydowskim w Zduńskiej Woli: http://www.yachad.pl/index.php?www=projekty/remont_bramy/remont⟨=PL
3. (2007) Zjazd Byłych Mieszkańców Zduńskiej Woli z Izraela i Diaspory: http://www.yachad.pl/index.php?www=news/zjazd_2007/relacja⟨=PL
4. (2005) Organizacja Dnia Społeczności Żydowskiej w Zduńskiej Woli w ramach obchodów 180 lecia nadania Zduńskiej Woli praw miejskich: http://www.yachad.pl/index.php?www=galeria/180_lat/180_lat⟨=PLhttp://www.weizmann.ac.il/wagner/ZdunskaWola/CEREMONY180-sept2005/180.htm
5. (2003-obecnie) Konkurs historyczny dla szkół ponadpodstawowych (w roku 2008 jest to już V Edycja): http://www.yachad.pl/index.php?www=projekty/konkurs/konkurs⟨=PL
6. (2003) Dzień Otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli: http://www.yachad.pl/index.php?www=projekty/dzien_otwarty/dzien_otwarty⟨=PL
7. (2002 – obecnie) Spotkania młodzieży polsko – izraelskiej: http://www.yachad.pl/index.php?www=galeria/spotkania_mlodziezy/mlodziez⟨=PL
Więcej informacji o działalności Towarzystwa znajduje się na stronie Towarzystwa: http://www.yachad.pl/

Artykuły

Artykuł

Księgi pamięci

 

Księgi pamięci stanowią bogate i ciekawe źródło do poznania życia, kultury i doświadczenia Zagłady Żydów polskich, a ich geneza i charakter są nierozerwalnie związany z żydowskimi losami.

17–03–2019 Paweł Mielczarek