Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Projekt

Kartka pamięci

autor
Alina Ślimak
lokalizacja
Dobre Miasto

Opis projektu

Realizacja projektu Kartka pamięci przebiega w dwóch etapach:

1) Analiza i interpretacja Kartki pamięci Janiny Haliny Głowackiej:
• Analiza materiałów źródłowych (informacji oraz fotografii),
• Analiza kompozycji kartki pamięci,
• Przedstawienie na osi czasu wydarzeń z biografii Janiny Głowackiej,
• Interpretacja osobistych przemyśleń Janiny Głowackiej,
• Interpretacja losów Janiny Głowackiej w kontekście historycznym.

2) Praca badawcza i twórcza z wykorzystaniem portalu: https://edukacja.wojnaipamiec.pl/
• Praca badawcza uczniów, przeszukiwanie zasobów portalu,
• Tworzenie kartki pamięci wybranego bohatera/bohaterki portalu,
• Tworzenie kartki pamięci wybranego zagadnienia/problemu, np. praca przymusowa
pod okupacją niemiecką (1939-1945).

CELE PROJEKTU:
• upowszechnienie informacji na temat historii robotników przymusowych III Rzeszy,
• upowszechnienie informacji na temat wykorzystania polskich robotników przymusowych
w gospodarce wojennej III Rzeszy,
• stworzenie projektu o charakterze informacyjnym, badawczym i dydaktycznym.

METODY I FORMY PRACY:
• burza mózgów,
• dyskusja dydaktyczna,
• wykorzystanie portalu edukacyjnego: https://edukacja.wojnaipamiec.pl ,
• metoda heurezy oraz metoda skojarzeń,
• ćwiczeń praktycznych,
• analizy źródeł.

KLUCZOWE POJĘCIA:
• cywilni robotnicy przymusowi,
• uliczne obławy, łapanki, arbeitsamt, roboty w III Rzeszy,
• praca przymusowa, praca niewolnicza, codzienność robotników przymusowych, represje
wobec robotników przymusowych.

MATERIAŁY POMOCNICZE:
• portal edukacyjny: https://edukacja.wojnaipamiec.pl
• Kartka pamięci Janiny Haliny Głowackiej (do pobrania po prawej stronie)

Projekt zakłada analityczne i twórcze wykorzystanie portalu edukacyjnego: https://edukacja.wojnaipamiec.pl/. Na podstawie przedstawionej na portalu biografii i materiałów dotyczących Janiny Haliny Głowackiej powstała Kartka pamięci Janiny Haliny Głowackiej, robotnicy wywiezionej do pracy przymusowej w okolice Berlina, w głąb Rzeszy. Kartka przedstawia jej życie przed wojną i po wojnie, osobiste przemyślenia oraz fotografie z dwóch okresów życia bohaterki. Wprowadzeniem do poznania historii życia J. Głowackiej są informacje na temat pracy przymusowej w czasie II wojny światowej. Na Kartce pamięci wyraźnie zaznaczono podziały na część informacyjną, biograficzną oraz analityczno-zadaniową.