Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
British Victory Parade in Berlin: British troops march down the Charlottenburg Chaussee, Berlin
Projekt

Koniec wojny i okres powojenny w Kołobrzegu i Berlinie — porównywanie doświadczeń

autor
Andrea Rudorff, Ulrike Huhn
opiekun
Andrea Rudorff, Ulrike Huhn
lokalizacja
Berlin

Opis projektu

Centralną ideą projektu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak doświadczenie II wojny światowej wpływa na codzienność Szczecina i Berlina. Ważne było również zbadanie i porównanie odbioru historii przez młodych ludzie z obu stron granicy.

Aby jak najmocniej ograniczyć problemy językowe pojawiające się w ramach projektu, wypracowano szereg form komunikacji niewerbalnej. Wypracowano również metody pozwalające na analizowanie historii i doświadczenia przeszłości z różnych, narodowych i indywidualnych perspektyw.

Historyczna układanka

Jak dobrze znana jest nam historia innego państwa? Każda grupa przygotowała w odpowiedzi na to zagadnienie zestaw wybranych, najważniejszych wydarzeń z narodowej historii. Tworzenie i łączenie map pamięci pomagało w odnalezieniu wspólnych elementów przeszłości.

Warsztaty: doświadczenie wojny w kulturze i symbolach

Młodzi ludzie zastanawiali się, w jaki sposób II wojna światowa prezentowana jest w filmach, książkach i na pomnikach. Międzynarodowe grupy przygotowały niewielkie inscenizacje, które ukazywać miały doświadczenie wojny obecne w kulturze. Jedna z prezentacji – „odtworzenie” rytuału powtórnych zaślubin Polski z morzem z 18 marca 1945 roku, zaprezentowane zostało rodzicom i nauczycielom podczas finału projektu.

Przygotowanie do pracy z archiwalnymi fotografiami

Młodzież poznała zasady analizy i interpretacji fotografii historycznych. Wiedza ta miała okazać się niezbędna przy podejmowaniu samodzielnych badań na podstawie tego typu źródeł.

 

Trzy historyczne śledztwa

Trzy międzynarodowe grupy poproszono o zbadanie niektórych wątków z historii rodzinnej i miejskiej.

Grupa „Biografie” zaprezentowała dziesięć różnych świadectw, będących wyrazem różnorodnych doświadczeń II wojny światowej. Młodzież analizowała problem wypędzeń – dotykający Niemców, Polaków, ale doświadczany również choćby przez Jugosławian. Badane świadectwa dotyczyły również bombardowań, pracy przymusowej, doświadczeń „wyzwalania” przez Armię Czerwoną i zniszczenia Kołobrzegu i Berlina.

Grupa „Odkrywanie kultury” zajmowała się pamięcią wydarzeń II wojny światowej. Oprócz wywiadów ze świadkami przeszłości, swoimi dziadkami, sąsiadami pamiętającymi te wydarzenia, młodzi ludzie przeprowadzili ankietę uliczną, pytając w niej o znaczenie daty 8 maja dla współczesnych mieszkańców Niemiec i Polski. Młodzi ludzie porównywali także przedwojenne i powojenne nazwy ulic oraz analizowali znaczenie postawionych po wojnie pomników.

Grupa „Przestrzeń miejska” przygotowała porównanie przedwojennego i powojennego wizerunku miast Pankow i Kołobrzeg. Zebrano informację o skali wojennych zniszczeń, układzie ulic, ciągach komunikacyjnych, rozkładzie dzielnic.