Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Projekt

Nauczanie na temat Holocaustu

autor
Facing History and Ourselves
opiekun
Facing History and Ourselves
lokalizacja
Boston

Opis projektu

Facing History and Ourselves (Stawianie czoła historii i samym sobie) istnieje już od ponad 30 lat. Swą główną siedzibę ma w Brooklinie (Massachusetts). Organizacja stawia sobie za cel angażowanie nauczycieli i uczniów wywodzących się z różnych środowisk i grup społecznych w badanie rasizmu, uprzedzeń i antysemityzmu w celu promowania rozwoju bardziej humanitarnego i świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Zachęca nauczycieli i uczniów do analizy rasizmu, przesądów i antysemityzmu poprzez zapoznawanie się z historią XX wieku, zwłaszcza zbrodniami nazistowskimi, ludobójstwem i Holocaustem.

Celem działalności organizacji jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, zapoznawanie ich z nowoczesnymi technikami edukacyjnymi i metodami nauczania na temat tak trudnych i bolesnych spraw jak Holocaust, rasizm, antysemityzm czy inne uprzedzenia. Organizacja kładzie nacisk na wymiar moralny nauczania o tych problemach i na połączenie nauczania o przeszłości z kształtowaniem tolerancyjnych, otwartych i świadomych postaw obywatelskich w zróżnicowanych i wielokulturowych współczesnych społeczeństwach.

Facing History and Ourselves prowadzi ponad 40 różnych seminariów i warsztatów tematycznych dla nauczycieli i osób zaangażowanych w działalność edukacyjną w Stanach Zjednoczonych, Europie i Afryce, a także kilka seminariów w trybie on-line (e-learning).

Jednym z nich jest właśnie Facing History and Ourselves' “Holocaust and Human Behavior Online Seminar for International Educators”.

Punktem wyjścia seminarium jest pytanie o kwestie tożsamości i identyfikacji grupowej w dzisiejszym świecie. Następnie uczestnicy zastanawiają się nad problematyką przynależności grupowej i relacji między różnymi grupami w przeszłości. Dopiero w tej perspektywie prowadzący seminarium sugerują uczestnikom spojrzenie na problematykę antysemityzmu i rasizmu w konkretnym przypadku Niemiec w latach 30-tych, oraz prześledzenie jak kolejne etapy narastania nienawiści rasowej i dyskryminacji prowadziły do realizacji polityki pozbawiania Żydów podstawowych praw, a w konsekwencji realizacji planu ich całkowitego wymordowania, Holokaustu.
Następnie uczestnicy są konfrontowani z problematyką osądzenia przeszłości, kwestiami odpowiedzialności oraz pamięci i upamiętniania przeszłości. Prowadzący seminarium zwracają uwagę nauczycielom i pracownikom edukacji na konieczność powiązania w nauczaniu o Holocauście i antysemityzmie kwestii wartości, ocen moralnych i odpowiedzialności w dzisiejszym życiu codziennym i współczesnym społeczeństwie z problematyką historyczną.

Podczas seminarium Facing History prezentuje uczestnikom jak można wykorzystywać w codziennej pracy w szkole i placówkach edukacyjnych takie techniki nauczania jak praca i dyskusje w parach i małych grupach, analiza źródeł i dokumentów, analiza dzieł artystycznych, przygotowywanie prezentacji etc.

Facing History prowadzi swe zajęcia w oparciu o opracowane na własny użytek materiały edukacyjne, z których podstawowym jest podręcznik „Holocaust and Human Behavior” oraz scenariusze lekcyjne, ale także w oparciu o źródła pierwotne: dokumenty, wspomnienia, relacje. W zeszłym roku uczestnicy seminarium zajmowali się książką wspomnieniową Ocalałej Soni Weitz ”I Promised I Would Tell”, a później mieli możliwość uczestniczenia na żywo w telekonferencji z autorką.

Facing History organizuje kolejną, szóstą edycję seminarium internetowego na wiosnę 2010. Zgłoszenia będą przyjmowane od stycznia 2010. Uczestnictwo w seminarium jest darmowe, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Więcej informacji na temat seminarium, działalności Facing History and Ourselves, a także rozmaite materiały edukacyjne są dostępne na stronie internetowej organizacji: http://www.facinghistory.org

pm