Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Projekt

Pamięć a historia. Doświadczenia Ośrodka KARTA. Losy byłych robotników przymusowych na rzecz Trzeciej Rzeszy – debata i prezentacja

lokalizacja
Warszawa

Opis projektu

W ramach projektu pt. Relacje polsko-niemieckie w cieniu nazistowskiego systemu totalitarnego na przykładach z literatury faktu. Wybór z „Karty”, wydawnictwa i portali KARTY odbyło się spotkanie pt. Losy byłych robotników przymusowych na podstawie archiwum historii mówionej i portalu edukacyjnego >Wojna i pamięć<.

Spotkanie miało miejsce we październiku 2019 w Domu Spotkań z Historią.

Losy robotników przymusowych pracujących na rzecz III Rzeszy podzieliło ok. 20 mln Europejczyków, w tym blisko dwa miliony Polaków. Mimo to są bardzo mało znane.

W maju 2019 Ośrodek KARTA uruchomił portal oparty na relacjach byłych robotników www.edukacja.wojnaipamiec.pl, na którym prezentowane są różnorodne losy ludzi mieszkających na przedwojennym terytorium Polski.

Rozmawiali:

Ewa Czerwiakowski, tłumaczka i publicystka, mieszka i pracuje w Berlinie. Obszar zainteresowań: historia najnowsza, zwłaszcza Holokaust, historia polsko-niemiecka, praca przymusowa, historia mówiona.

Prof. Piotr M. Majewski, historyk dziejów najnowszych, ekspert tematu i współtwórcą filmu pt. kontekstowego pt. „Stracone lata 1939–1945. Terror, codzienność, praca przymusowa”. (30’)

Moderacja: Alicja Wancerz-Gluza, dyrektorka Fundacji Ośrodka KARTA do spraw edukacyjnych.

PREZENTACJA portalu edukacyjnego edukacja.wojnaipamiec.pl Ośrodka KARTA, jako przykładu praktycznego wykorzystania zasobu archiwalnego 600 relacji robotników przymusowych z 28 krajów – Szymon Rębowski, edukator Domu Spotkań z Historią, współtwórca portalu www.edukacja.wojnaipamiec.pl.

Sfinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.