Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Stary żydowski cmentarz w Dreźnie
Projekt

„Ślady II wojny światowej we wspomnieniach, pomnikach i krzyżach przydrożnych zamknięte” (Grabiny)

autor
Aneta Kuta
opiekun
Aneta Kuta
lokalizacja
Grabiny

Opis projektu

Aktywna pamięć o historii
Projekt angażował uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum z Zespołu Szkół w Grabinach do odkrywania historii okresu II Wojny Światowej w ich najbliższych miejscowościach. Uczniowie mieli przygotować wykaz osób – świadków historii, z którymi miały odbyć się rozmowy o przeszłości. Konieczne było również sporządzenie zestawu miejsc wydarzeń, które miały szczególny wpływ na historię Grabin i okolicznych miejscowości. Zgromadzone podczas realizacji projektu reportaże ze spotkań i rozmów, relacje świadków, opisy miejsc i wydarzeń opublikowane zostały w „Księdze wspomnień”. Wykonana również w ramach projektu prezentacja multimedialna i album „Zachować dla potomności” zawiera dokumentację fotograficzną (a także ilustracje) okolicznych miejsc związanych z historią II Wojny Światowej.

Młodzież dbała także o miejsca pamięci narodowej. W razie potrzeby młodzi ludzi wykonywali prace porządkowe, dbali o znicze i kwiaty. Podczas oficjalnych uroczystości brali w nich aktywny udział – recytowali wiersze, śpiewali patriotyczne pieśni oraz przygotowywali odpowiednią oprawę wydarzenia.

Realizacja projektu
Po przygotowaniu założeń projektu i zgromadzeniu niezbędnych środków na jego realizację, autorka i koordynatorka inicjatywy sporządziła razem z uczniami listę osób, które miały się stać źródłami informacji na temat historii II Wojny Światowej w najbliższej okolicy Grabin.

Uczniowie mieli również poszukać danych na ten temat w swoim najbliższym otoczeniu, rozmawiając z dziadkami lub starszymi sąsiadami. Przeprowadzono wywiady i zorganizowano spotkania z osobami pamiętającymi dramatyczny okres okupacji wojennej tych terenów.

W założeniach projektu materiały historyczne miały być publikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół w Grabinach, jednak ten punkt nie został zrealizowany.

W ramach projektu zorganizowano również konkurs literacki na najciekawsze opracowania dotyczące poszukiwania i odkrywania śladów przeszłości.

Planowany rozwój projektu
Autorka i koordynatorka programu – Aneta Kuta, w uznaniu za podjęcie problematyki pamięci historycznej II Wojny Światowej została zaproszona na przełomie września i października 2005 roku na konferencję naukową „Historia Shoah i przekaz problematyki Zagłady w szkole”. Spotkanie zorganizował Dom Konferencji w Wannsee Miejsce Zbiorowej Pamięci i Ośrodek Oświatowo Pedagogiczny w Berlinie we współpracy z Ministrestwem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Autorka projektu nawiązała też współpracę z nauczycielami i pracownikami naukowymi z Niemiec, które mają umożliwić rozbudowę projektu i jego realizację w kolejnych latach.