Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Gestapo

[niem. Geheime Staatspolizei ] tajna policja polityczna w III Rzeszy, utworzona w 1933 roku, działała najpierw na terenie Prus, a od 1936 w całych Niemczech, wówczas też została połączona z policją kryminalną (Kriminalpolizei ― Kripo), w jedną Policję Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei ― Sipo) i podporządkowana szefowi partyjnej służby bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst) Reinhardowi Heydrichowi; w latach 1939―1945 wchodziła w skład Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt ― RSHA) jako jego IV Urząd; w czasie II wojny światowej działała na terenie państwa niemieckiego oraz we wszystkich okupowanych przez III Rzeszę państwach europejskich, stała się wówczas jednym z najbardziej zbrodniczych elementów okupacyjnego aparatu terroru; w 1946 roku została uznana przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za organizację przestępczą.

Projekty

Projekt

Guty Bujno. Pamięć wojny nadal dzieli mieszkańców mazowieckiej wsi

autor Magdalena Mioduszewska 

Uczennica warszawskiego liceum odwiedzająca mazowiecką wieś Guty Bujno trafiła na ślady tajemnic z czasów wojny. Pomimo prób, nie udaje się jej uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Okazuje się bowiem, że mimo upływu 60 lat skutki podziałów z lat II wojny, kiedy to część mieszkańców współpracowała z okupującymi te tereny Sowietami, a część wspierała walczącą z nimi Armię Krajową, tkwią w świadomości ludzi do dzisiaj i dają o sobie znać w postaci zmowy milczenia na temat przeszłości.

Artykuły

Artykuł

Destalinizacja czy desowietyzacja? (według Piotra Zychowicza)

 

Na rosyjskim portalu „Uroki historii” został opublikowany artykuł poświecony problemowi destalinizacji w Rosji i poglądom Piotra Zychowicza (Rzeczpospolita) na tą kwestię. Artykuł pochodzi z partnerskiego portalu „Uroki historii”.

16–03–2019 Piotr Zychowicz, z rosyjskiego przełożyła Kamila Laśkiewicz.