Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Metoda symulacji w edukacji

Symulacja to metoda aktywnego nauczania i uczenia się, w której naśladuje się rzeczywistość w celu zdobycia doświadczeń zbliżonych do tych, jakie realizujemy w świecie realnym (Jarosław Pietrzak). Zobacz więcej: Konopka Hanna, Historia: mogło być inaczej… Metoda symulacji w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne ”, 1999, nr 5, s. 299-301.

Projekty

Międzynarodowy Trybunał Karny
Projekt

Tworzenie modelu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze

autor Franziska Mandel, ChristianGeissler-Jagodziński 

W ramach projektu Model International Criminal Court (MICC) realizowanego wspólnie przez Inicjatywę Krzyżowa i Berlin e.V młodzież zajmuje się tematyką łamania praw człowieka, zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. Młodzi ludzie tworzą symulację postępowania sądowego w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Przedmiotem symulacji są łamanie praw człowieka, zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. Projekt pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”.

Powiązane zagadnienia

Prawa człowieka i tolerancja