Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Zagadnienie

Prawa człowieka i tolerancja

Projekty

Projekt

„It is black or white – my i świat wokół nas” – warsztaty antydyskryminacyjne

autor Grupa edukacyjna „Mifgash”: Katarzyna Odrzywołek, Ewa Dyngosz, Magdalena Kolarska, Marta Kocańda 

Warsztaty antydyskryminacyjne „It is black or white – my i świat wokół nas” są elementem programu edukacyjnego Grupy Mifgash. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności licealistów, ale również uczniów techników i szkół zawodowych, a nawet studentów kierunków humanistycznych. Warsztaty zawierają elementy scenariusza Relacje „mniejszość- większość” z podręcznika Historia a prawa człowieka Fundacji Ośrodka KARTA. Bazują także na koncepcie szwajcarskiego pedagoga Johann’a Pestalozzi’ego „head, heart and hand” – „głowa, serce, ręce”, odnoszącym się do wiedzy, empatii oraz działania.

""
Projekt

„Lojalni sąsiedzi czy wrogowie?” Inowrocławscy Niemcy w przededniu II wojny światowej

autor Paulina Tomczykowska i Krystian Chołaszczyński 

Projekt został przygotowany w ramach szóstej edycji konkursu „Historia Bliska” Fundacji im. Batorego oraz Ośrodka Karta, zatytułowanej:Obcy wśród swoich — doświadczenie XX wieku. [2001/2002] Dwoje uczniów inowrocławskiego liceum zainteresowało się historią mniejszości niemieckiej zamieszkującej przedwojenny Inowrocław. W oparciu o bogaty materiał źródłowy (dokumenty i świadectwa, do zebrania których zaangażowali także koleżanki i kolegów ze szkoły) autorzy prześledzili, jak kształtowały się w ich rodzinnym mieście wzajemne relacje pomiędzy Polakami i Niemcami tuż przed i tuż po wybuchu II wojny. Pokazali wiele przykładów zachowań odbiegających od stereotypów, próbowali też wniknąć w istotę mechanizmów, które uczyniły z dotychczasowych sąsiadów śmiertelnych wrogów, doprowadzając — po obu stronach — do wielu niewinnych ofiar.

""
Projekt

„Rzetelne dziennikarstwo – walka ze stereotypami i uprzedzeniami”

autor Zuzanna Krzysztofik, Hugo-Alexander Frohn 

Młodzież z Niemiec, Polski i Ukrainy zajęła się aktualnymi debatami prasowymi na temat związanych z II wojną światową wypędzeń i przymusowych przesiedleń. Jako główny „produkt” projektu powstała trójjęzyczna gazeta z napisanymi przez uczestników komentarzami do wybranych artykułów.

Eleanor Roosevelt z Powszechną deklaracją praw człowieka
Projekt

„Sąsiedzi: obcy czy przyjaciele?

autor Cäcilia Sorger, Kristina Pokorná 

Na terenie pogranicza Bawarii i Republiki Czeskiej na wspólne relacje między mieszkającymi w sąsiedztwie Niemcami i Czechami nadal wplywa dramatyczna przeszłość. Pamięć o drugiej wojnie światowej i następujących po niej wypędzeniach ludności niemieckiej z terytorium Czech oraz doświadczenie Żelaznej Kurtyny tworzy stereotypy, które do tej pory funkcjonują w społeczeństwie.

Projekt pochodzi z niemieckiej strony partnerskiej „Lernen aus der Geschichte”.

Auschwitz
Projekt

„W drodze z Israelem Loewensteinem.” Uczniowie z Berlina w Oświęcimiu.

autor Dagmar Schneider-Krane 

Uczniowie Szkoły Głównej, z których część miała wrogie nastawienie do obcych, dzięki spotkaniu z ocalonym z Holocaustu przekonali się, jak silne piętno na życiu ofiar wywarła dyskryminacja i prześladowanie. Dzięki wyjazdowi do Muzeum Pamięci w Oświęcimiu w towarzystwie świadka tamtych czasów, uczniowie zostali uwrażliwieni na popełnione tam zbrodnie oraz na następstwa tych wydarzeń. Poznali wagę przestrzegania praw człowieka i demokratycznego systemu prawa.
 
Projekt pochodzi ze strony partnerskiej „Lernen aus der Geschichte”.

Deklaracja Praw Człowieka
Projekt

Berlin – Yogyakarta. Od hitlerowskiego terroru wobec homoseksualnych do praw człowieka dziś

autor Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii 

Jedną z grup społecznych „przeznaczonych”przez niemieckich nazistów do eksterminacji w obozach koncentracyjnych, byli homoseksualni mężczyźni. Zgodnie z obozową tablicą oznakowań więźniów, systematyzującej istnienia ludzkie w uprzedmiotowione kategorie, osoby uwięzione za homoseksualność musiały nosić na pasiakach różowy trójkąt. Znak ten miał się później stać jednym z symboli ruchu na rzecz prawnej i społecznej równości osób nieheteroseksualnych. […]

Rare color photo of the trial at Nuremberg, depicting the defendants, guarded by American Military Police
Projekt

Dyskryminacja dotyka nas wszystkich!

autor Norymberskie Centrum Praw Człowieka 

Projekt zainicjowany został 15.09.2010 roku z okazji 75 rocznicy Ustaw norymberskich i realizowany jest od tego czasu w grupach dzieci i młodzieży. Skierowany jest do uczniów szkół powszechnych począwszy od 7 roku nauki, studentów oraz innych grup potencjalnie zainteresowanych z kręgu edukacji szkolnej i pozaszkolnej. W dużej mierze sfinansowany został przez fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft).

""
Projekt

Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Ghetto

autor Andrzej Grzegorczyk 

Konspekt edukacyjny ma na celu łączenie edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka. Charakter tematyczny oraz układ (przebieg) zajęć niejako narzuca jego realizację w z góry ustalonej przestrzeni, czyli na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Wynika to z uwarunkowań historycznych, bowiem większość dzieci przebywających w łódzkim getcie, zginęła właśnie w tym obozie. Konspekt stanowi jednak punkt wyjścia, a jego realizacja może przebiegać w oparciu o inne miejsce związane z tragedią Holokaustu. Wówczas jednak należy zmodyfikować odpowiednio konspekt o przekazanie informacji o odwiedzanym miejscu.

Deklaracja Praw Człowieka
Projekt

KROK NAPRZÓD: prawa człowieka w trudnych momentach historii

autor Marta Gawinek-Dagargulia 

Warsztat dotyczy znaczenia praw i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych. Uczestnicy zastanawiają się nad ingerencją państwa w życie obywateli, szczególnie w obliczu wojny. W wyniku warsztatu wzrasta świadomość na temat różnorodności i nierówności szans w społeczeństwie w ważnych momentach historycznych. Szczególnie chodzi o rozwijanie rozumienia możliwych konsekwencji osobistych dla osób należących do mniejszości społecznych i grup kulturowych w różnych momentach historii.

""
Projekt

Metropolitanka a historia i prawa kobiet

autor Instytut Kultury Miejskiej 

„Metropolitanka” to realizowany na Pomorzu od 2012 r. przez społeczną grupę działającą przy Instytucie Kultury Miejskiej projekt herstoryczny (z ang. “her story” – „jej historia”, w przeciwieństwie do “history” – „jego historia”) informujący o roli kobiet w historii, często pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych rozmowach. Na podstawie zebranych informacji powstał szlak pokazujący udział kobiet w narodzinach ruchu społeczno-politycznego „Solidarność” i strajkach w dawnej Stoczni Gdańskiej.

Projekt

Moje wielokulturowe miasto

autor Fundacja Civis Polonus, Fundacja U siebie 

Film „Moje wielokulturowe miasto” o Sokołowie Podlaskim był kontynuacją projektu „Mapa mojego wielokulturowego miasta”. Tworzenie filmu poprzedziły warsztaty dla młodzieży, podczas których animatorzy wprowadzali młodzież w historię codzienności wielokulturowego Sokołowa. Projekt wieńczyła promocja filmu podczas festiwalu filmów o tematyce żydowskiej. Efektem projektu było obok filmu o wielokulturowym uzupełnienie multimedialnej mapy o nowe świadectwa historyczne.

Projekt

Nieznani bohaterowie i bohaterki / Unsung heroes – historia w edukacji dla tolerancji

autor Marzanna Pogorzelska 

Projekt w modelowy sposób łączy historię i współczesność, a spoiwem pomiędzy tymi wymiarami są właśnie prawa człowieka. Został on zapoczątkowany w amerykańskim centrum edukacyjnym the Lowell Milken Center. W Kędzierzynie-Koźlu projekt realizowała szkolna grupa Amnesty International, dlatego prawa człowieka były nieodłączną częścią tego projektu, realizowanego w kontekście przeciwdziałania antysemityzmowi i nietolerancji wobec Romów. Prawa człowieka były komponentem „horyzontalnym” w działaniach projektowych.

""
Projekt

Osoby z trudnościami w uczeniu się zwiedzają Muzeum Pamięci Hadamar (Besucher mit Lernschwierigkeiten in der Gedenkstätte Hadamar)

autor Uta George 

Stowarzyszenie Promocji Muzeum Pamięci Hadamar e.V. oraz Sieć People First Deutschland e.V. tworzą razem program dla zwiedzających w tzw. języku łatwym do zrozumienia, który nadaje się również dla osób z trudnościami w uczeniu się.Projekt pochodzi ze strony partnerskiej „Lernen aus der Geschichte”.

""
Projekt

Prawa człowieka a przestrzeń miejska Krakowa

autor Kinga Anna Gajda, Katarzyna Suszkiewicz 

W ramach projektu w przestrzeni miejskiej Krakowa – na przykładach wybranych praw człowieka – omawiano kulturową koncepcję praw człowieka oraz relacje między prawami człowieka a historią lokalną, narodową i międzynarodową. Autorki warsztatu podkreślały złożoność problematyki praw człowieka i ukazywały, iż charakter praw człowieka często pozostaje jednak podporządkowywany rozmaitym interpretacjom i podejściom zależnym od kultury.

Powiązane zagadnienia

Prawa człowieka i tolerancja
Figura człowieka na tle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Projekt

Prawa człowieka i historia dla uczniów ośrodków wychowawczych

autor dr Kinga Anna Gajda 

Kiedy porusza się prawa oskarżonych i skazanych podkreśla się przede wszystkim aspekt prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu (np. Monika Lipka w podręczniku „Historia a prawa człowieka”). Lipka w krótkim wstępie do scenariuszy zajęć, które wykorzystałam podczas ostatnich warsztatów z pensjonariuszami ośrodka wychowawczego, słusznie zauważa, iż „uniwersalny charakter praw człowieka jest często podważany przez rządzących, a ich interpretacja pozostaje zależna od wyznawanej filozofii” (s. 107). Podczas zajęć z wychowankami ośrodków wychowawczych powinna być poruszana jednak nie tylko kwestia sprawiedliwego procesu, ale przede wszystkim – praw człowieka przysługujących więźniom po wyjściu z więzienia oraz różnych praw więźniów w różnych kulturach.

Projekt

Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci

autor Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Elżbieta Pasternak 

Projekt realizowany był w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu latach 2010-2012 i stanowił próbę połączenia nauczania o prawach człowieka i na ich rzecz z edukacją o narodowym socjalizmie i Holokauście. Projekt realizowany był w szczególnym kontekście historycznym. Nasz Dom znajduje się bowiem pomiędzy Starym Miastem, a byłym obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. To symboliczne umiejscowienie znajduje swoje odzwierciedlenie w misji naszego Domu, która opiera się na edukacji historycznej i obywatelskiej – przede wszystkim młodzieży – w duchu wartości wynikających z historii i symboliki Auschwitz, przede wszystkim poszanowania praw człowieka.

Projekt

Szkoła Dialogu

autor Zespół Fundacji 

Celem „Szkoły Dialogu” jest poszerzanie wiedzy młodzieży na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce poprzez samodzielne odkrywanie i upamiętnianie historii przedwojennej społeczności żydowskiej w miejscu, w którym żyją. Zajęcia kierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i składają się z czterech spotkań oraz przygotowywania przez uczniów wycieczki po żydowskich zabytkach danej miejscowości.

Międzynarodowy Trybunał Karny
Projekt

Tworzenie modelu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze

autor Franziska Mandel, ChristianGeissler-Jagodziński 

W ramach projektu Model International Criminal Court (MICC) realizowanego wspólnie przez Inicjatywę Krzyżowa i Berlin e.V młodzież zajmuje się tematyką łamania praw człowieka, zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. Młodzi ludzie tworzą symulację postępowania sądowego w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Przedmiotem symulacji są łamanie praw człowieka, zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. Projekt pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”.

Powiązane zagadnienia

Prawa człowieka i tolerancja
Projekt

Usłyszeć siebie – społeczna książka herstoryczna

 

Ośrodek KARTA przygotowuje książkę, w której kobiety opowiedzą o swoim życiu w warunkach patriarchatu w Polsce w ostatnim stuleciu. Będzie to historia dyskryminacji i nierówności, na które kobiety odpowiedziały niezgodą, buntem i walką o swoje prawa. Z czym kobiety musiały zmagać się w dwudziestoleciu międzywojennym, a z czym w PRL? Jak wyglądała ich rola w życiu […]

Powiązane zagadnienia

Prawa człowieka i tolerancja
Projekt

Warsztat „Kontrola państwa” – scenariusz

autor Monika Lipka 

W PRL państwo starało się kontrolować wszelkie przejawy niezależnego myślenia i aktywności. Materiały źródłowe ukazują nie tylko przykłady łamania praw człowieka przez państwo, które ingerowało w prawa polityczne i wolności osobiste obywateli, ale także pokazują opór jednostki przeciwko ograniczaniu jej niezależności. Celem warsztatów jest ukazanie kwestii postrzegania praw człowieka w zależności od istnienia jednego z dwóch systemów politycznych – reżimu komunistycznego lub systemu demokratycznego. Warsztaty udostępniane są w Internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Powiązane zagadnienia

Prawa człowieka i tolerancja
Projekt

Warsztat „Prawa oskarżonych i skazanych” – scenariusz

autor Monika Lipka 

Każdy człowiek oskarżony o przestępstwo ma prawo do obrony i rzetelnego procesu. Idea jest oczywista i czytelna, jednak niejednokrotnie na świecie prawa te są łamane. Wystarczy wrócić do czasów PRL i przyjrzeć się procesom pokazowym członków opozycji demokratycznej. Bezpodstawne aresztowania, ciągłe rewizje i nękanie ze strony aparatu bezpieczeństwa, nieludzkie przesłuchania więźniów, sfingowane procesy sądowe – to tylko kilka przykładów łamania praw człowieka. Warsztaty udostępniane są w Internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Powiązane zagadnienia

Prawa człowieka i tolerancja
Projekt

Warsztat „Prawa społeczne” – scenariusz

autor Monika Lipka 

Społeczne prawa człowieka dotyczą prawa do pracy, ochrony socjalnej, zdrowia, życia rodzinnego, udziału w życiu kulturalnym oraz edukacji. Pod każdym z wymienionych praw kryje się szereg innych: prawo kobiet i mężczyzn do równego traktowania i równych szans w zatrudnieniu, prawo pracownika do zarabiania na życie swobodnie wybraną pracą, prawo do opieki medycznej, dostęp do mieszkań o odpowiednim standardzie, prawo do łączenia się rodzin, prawo obywateli do opuszczenia własnego kraju. Mówi o nich Europejska Karta Społeczna − międzynarodowa konwencja Rady Europy, przyjęta w Turynie w 1961 r. przez dwadzieścia osiem państw na świecie. W Polsce prawa te gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Warsztaty udostępniane są w Internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Projekt

Warsztat „Relacje mniejszość–większość” – scenariusz

autor Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota 

Dyskusja o przestrzeganiu praw mniejszości w odniesieniu do dzisiejszej Polski wydaje się raczej teoretyczna, gdyż jej mieszkańcy, funkcjonujący w homogenicznym etnicznie społeczeństwie, nie mają tak regularnego kontaktu z przedstawicielami łatwej do zidentyfikowania mniejszości, jak członkowie wielokulturowych społeczeństw. Dlatego opinie i postawy Polaków wynikają często z ideologii, religii czy z bezrefleksyjnego naśladowania najpopularniejszych w danym środowisku zachowań. Nawet gdy część z nich ma osobiste doświadczenia i kontakty z tak zdefiniowanymi mniejszościami (np. z osobami z niepełnosprawnością), to te epizodyczne spotkania nie prowadzą do uwrażliwienia na prawa członków danej mniejszości w skali społecznej. Aby zachęcić do refleksji nad tym stanem rzeczy, należy umożliwić uczestnikom warsztatu postawienie się w sytuacji członków mniejszości, by mogli oni doświadczyć „na własnej skórze” czym przejawia się i „jak smakuje” dyskryminacja, wykluczenie, marginalizacja. Warsztaty udostępniane są w Internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Projekt

Warsztat „Wolność słowa” – scenariusz

autor Monika Mazur-Rafał, Magdalena Szarota 

Na pozór termin „wolność słowa” mógłby być traktowany przez młodych jako nie dotyczący ich, odnoszący się do innej epoki. Jednak reakcja młodzieży na rzekome próby kontrolowania Internetu wykazała, że wolność słowa należy do szczególnie cenionych przez nich wartości. W całej dyskusji dotyczącej ACTA uderzająca była jednak niska świadomość na temat ograniczeń, jakie zakłada odpowiedzialne korzystanie z tej wolności/tego prawa, mieszanie pojęć (np. traktowanie wolności słowa jako wartości absolutnej bez respektowania praw innych) oraz populistyczne korzystanie z odniesień historycznych (w wielu dyskusjach poprawność polityczna zrównywana była z cenzurą, zwłaszcza cenzurą w PRL-u, podczas gdy jest to sposób wyrażania opinii bez uciekania się do mowy nienawiści).Warsztaty udostępniane są w Internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Powiązane zagadnienia

Prawa człowieka i tolerancja
""
Projekt

Żywa Biblioteka – Nie oceniaj książki po okładce

autor autorzy pierwowzoru – grupa młodych ludzi skupiona wokół organizacji Stop the Violence, we Wrocławiu grupa młodych ludzi skupiona wokół Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa i Mediateki Grupa wiekowa: grupa mieszana 

Żywa Biblioteka jest metodą edukacji o Prawach Człowieka wykorzystywaną w 45 krajach świata do przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Skuteczność tej metody polega na bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami dyskryminowanych grup podczas rozmowy. Projekt ma charakter otwartego wydarzenia zorganizowanego w formie biblioteki. Odwiedzający Żywą Bibliotekę mają możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną „książką” – osobą reprezentującą grupę, z którą związane są pewne stereotypy, która jest nieakceptowana lub wykluczana ze społeczeństwa.

Artykuły

Artykuł

Analiza podręcznika „Historia a prawa człowieka” przez uczniów gimnazjum

 

W ramach warsztatów w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach uczniowie dokonali analizy różnego rodzaju materiałów źródłowych dotyczących praw człowieka. Dowiedzieli się, jaka była historia praw człowieka podczas krótkiego wykładu. Uczniowie poznali podział praw człowieka i sytuacji, w jakich są łamane.

16–03–2019 Agnieszka Sławińska, nauczycielka, Gimnazjum w Wiskitkach
Artykuł

Deklaracja prawa człowieka a Białoruś – wywiad cz. 1

 

16 września [2011] w Mińsku w kawiarni „London” nagrany został wywiad z Tatianą Protko, kandydatem nauk filozoficznych, historykiem, przewodniczącą Białoruskiego Komitetu Helsińskiego w l. 1995-2008, na temat „Historii Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Wywiad został nagrany dla potrzeb Muzeum Deklaracji. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/95.

Tatiana Protko. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa.
Artykuł

Deklaracja prawa człowieka a Białoruś – wywiad cz. 2

 

Tatiana Protko, kandydat nauk filozoficznych, historyk, przewodnicząca Białoruskiego Komitetu Helsińskiego w l. 1995-2008, udzieliła wywiadu na temat „Historii Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” w kontekście Białorusi. Wywiad został nagrany dla potrzeb Muzeum Deklaracji. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/95.

Tatiana Protko. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa.
Artykuł

Deklaracja prawa człowieka a Białoruś – wywiad cz. 3

 

Tatiana Protko, kandydat nauk filozoficznych, historyk, przewodnicząca Białoruskiego Komitetu Helsińskiego w l. 1995-2008, udzieliła wywiadu na temat „Historii Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” w kontekście Białorusi. Wywiad został nagrany dla potrzeb Muzeum Deklaracji. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/95.

Tatiana Protko. Osoba przeprowadzająca wywiad: Łada Burdaczewa.
Artykuł

Edukacja na rzecz praw człowieka i edukacja historyczna. Kilka uwag na temat łączenia

 

Wiele osób zajmujących się do tej pory tylko nauczaniem historii może mieć wątpliwości, czy nauczanie historyczne powinno być narzędziem nauczania stawiającego w swoim centrum prawa człowieka. Łączenie obu dziedzin sprawia trudność nie tylko aktywistom, nauczającym, ale także układającym plany nauczania, pracującym w miejscach pamięci. Edukacja tematyzująca prawa człowieka jak i edukacja historyczna, a także edukacja historyczna, a w szczególności nauczanie o Holokauście istniały długi czas nawet całkiem obok siebie. Ich połączenie stało się w pewnym stopniu możliwe dopiero poprzez rozróżnienie pomiędzy edukacją o prawach człowieka, na rzecz praw człowieka oraz edukacją w kontekście praw człowieka.

Agnieszka Kudełka
Artykuł

EuGENika w obliczu prawa człowieka do bycia wolnym – śladami współczesnej genetyki

 

Historia zna wiele przypadków, kiedy równość nie stanowiła istotnego elementu funkcjonowania ludzi w społeczeństwie. Co więcej, przez lata istniały systemy oparte na nierówności, segregacji, a wreszcie i eliminacji niektórych jednostek. Dbałość o czystość rasy, o tworzenie społeczeństwa nieomal w oparciu o sztywną matrycę cech pożądanych i tych, które należy eliminować, stanowiła przez lata priorytet niektórych rządów.

Małgorzata Babula, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Artykuł

Margaret Molly Bruce. Kobiecy wkład

 

Margaret „Molly” Bruce hojnie dzieli się swoimi skarbami. Pierwszy jest list od Rene Cassina, zastępcy przewodniczącego Komisji Praw Człowieka ONZ w latach 1946-55, jak również kluczowej postaci przy opracowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W swoim liście Cassin początkowo wyraża żal z powodu nieobecności Molly w Komisji, a następnie cieszy się, że przyczyną jej nieobecności były niedawne narodziny jej dziecka i kończy list życzeniami wobec Bruce, którą nazwał „perłą komisji”, aby jak najszybciej wróciła do pracy. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/123.

17–03–2019
Artykuł

Ochrona praw człowieka w ramach Unii Europejskiej, a relacje z instytucjami na szczeblu krajowym

 

System ochrony praw człowieka jest strukturą złożoną. Istotne jest dokładne zrozumienie jak dzieli się on w zależności od współrzędnych geograficznych, a także w ramach poszczególnych regionów. Powszechny system ochrony praw człowieka, zwany również globalnym obejmuje Organizację Narodów Zjednoczonych, Radę Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Trybunał Karny. Ochrona regionalna dzieli się na system afrykański, system międzyamerykański, system arabski i system europejski. Ten ostatni realizowany jest poprzez trzy niezależne od siebie organizacje europejskie: Radę Europy, Unię Europejską i OBWE. Dwa ostatnie filary ochrony praw człowieka, to system wewnątrzkrajowy (w przypadku Polski będą to m.in. sądy, trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja) oraz sektor pozarządowy.

28–01–2019 dr Małgorzata Babula
Artykuł

Ochrona praw człowieka w ramach Unii Europejskiej, a relacje z instytucjami na szczeblu krajowym, dr Małgorzata Babula

 

System ochrony praw człowieka jest strukturą złożoną. Istotne jest dokładne zrozumienie jak dzieli się on w zależności od współrzędnych geograficznych, a także w ramach poszczególnych regionów. Powszechny system ochrony praw człowieka, zwany również globalnym obejmuje Organizację Narodów Zjednoczonych, Radę Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Trybunał Karny. Ochrona regionalna dzieli się na system afrykański, system międzyamerykański, system arabski i system europejski. Ten ostatni realizowany jest poprzez trzy niezależne od siebie organizacje europejskie: Radę Europy, Unię Europejską i OBWE. Dwa ostatnie filary ochrony praw człowieka, to system wewnątrzkrajowy (w przypadku Polski będą to m.in. sądy, trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja) oraz sektor pozarządowy.

17–03–2019 dr Małgorzata Babula
Artykuł

Prawa człowieka a historia – opinia

 

Historycznie rzecz ujmując prawa człowieka są bardzo młodą dziedziną prawa, na tyle jednak aktualną i żywą, że problematyka z nią związana jest nieustanie przedmiotem zainteresowań nie tylko ekspertów. Każdy bowiem człowiek z samego faktu istnienia godności ludzkiej posiada pewne przyrodzone prawa. Zatem w interesie absolutnie każdego człowieka jest, aby prawa te były respektowane. Jako ludzie różnimy się od siebie, ale każdy z nas ma marzenia i stara się je realizować, chce być wolny i bezpieczny, ma prawo do własnej opinii, pragnie wierzyć w to co sam uznaje za słuszne etc. – to łączy nas wszystkich.

28–01–2019 Agnieszka Elżbieta Chmielowiec
Artykuł

Prawa człowieka na pograniczach. Narracja historyczna i świadectwo

 

Niniejszy esej jest próbą cząstkowego opisu relacji pomiędzy ideą praw człowieka a działaniami związanymi z badaniem narracji historycznych konkretnych społeczności. W jaki sposób możemy mówić i edukować o uniwersalnym znaczeniu praw człowieka odwołując się do różnorodnych historii lokalnych i narodowych? Zachowując prawo do różnicy, tożsamości i odmienności doświadczeń wspólnot Europy Środkowo-Wschodniej szukać wartości w odmiennej perspektywie na fakty historyczne. Czego możemy się nauczyć jeśli w spojrzeniu na historię uwzględnimy optykę praw człowieka? Wreszcie: czy edukacja na temat praw człowieka potrafi uniknąć krzywdzącego uniwersalizmu w wyjaśnianiu wydarzeń i instrumentalizacji historii?

Józef Markiewicz
Artykuł

Prawa mniejszości prawami człowieka – teoria i praktyka

 

Niniejszy tekst stanowi przede wszystkim analizę cyklu zajęć pt. „Rodzinna pamięć mniejszości”. Punktem wyjścia dla nich był los mniejszości etnicznych i narodowych, które istniały w Europie przed II wojną światową, a które często w jej wyniku zostały poddane prześladowaniom i wyniszczeniu. Jednocześnie nie ograniczono się do tego. Szukano wspólnych sposobów opisu doświadczeń, wspólnych dla różnych mniejszości w różnych momentach historycznych. Zastanawiano się nad przyczynami i skutkami tych wydarzeń. Jednocześnie zajęciom towarzyszyła myśl, iż to, że jesteśmy ludźmi, to że mamy prawa jako ludzie, daje wielką siłę w domaganiu się przestrzegania praw należnych człowiekowi, szczególnie jeśli reprezentuje się grupy mniejszościowe.

16–03–2019 Dorota Halina Kutyła
Artykuł

Słowa w służbie nienawiści – publikacja pokonferencyjna

 

Efektem konferencji pt. Słowa w służbie nienawiści jest publikacja pod tym samym tytułem. Publikacja ma pionierski charakter, także ze względu na komparatystyczne podejście analityczne autorów.

28–01–2019 Agnieszka Kudełka
Artykuł

Stephane Hessel: Wzywam: „Protestujcie!”. To znaczy : „stawiajcie opór, gdy wasza godność jest naruszana” – wywiad cz. 3

 

Wywiad z Stephane’m Hessel’em przeprowadziła Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.

16–03–2019 Cecile Vaissie. tłum.: Jekatierina Kopostielewa, Irina Riedka, Kamila Laśkiewicz-Krzymińska
Artykuł

Stephane Hessel: Wzywam: „Protestujcie!”. To znaczy: „stawiajcie opór, gdy wasza godność jest naruszana” – wywiad cz. 1

 

Mając prawie 95 lat ostatni żyjący współautor Powszechnej Deklarcji Praw Człowieka długo recytuje z pamięci Baudelaire’a, uczestniczy w wiecach na Bołotnej, opowiada się za uwolnieniem przebywającego w więzieniu białoruskiego obrońcy praw człowieka Alaksandra Bialackiego i wspomina, jak napisano Deklarację… Wywiad z Stephane’m Hessel’em przeprowadziła: Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.

Cecile Vaissie. tłum.: Jekatierina Kopostielewa, Irina Riedka, Kamila Laśkiewicz-Krzymińska
Artykuł

Stephane Hessel: Wzywam: „Protestujcie!”. To znaczy: „stawiajcie opór, gdy wasza godność jest naruszana” – wywiad cz. 2

 

Wywiad z Stephane’m Hessel’em przeprowadziła Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.

Cecile Vaissie. tłum.: Jekatierina Kopostielewa, Irina Riedka, Kamila Laśkiewicz-Krzymińska