Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Pamięć społeczna

to zespół wyobrażeń o przeszłości i o wszystkich postaciach i wydarzeniach z przeszłości grupy. Wyobrażenia te są w najróżniejszy sposób upamiętniane – przez pomniki, symbole, uroczystości rocznicowe – a nawet filmy fabularne. Według Barbary Szackiej pamięć społeczna przekazuje wartości i wzory zachowań pożądanych w społeczeństwie, legitymizuje prawomocność władzy, współtworzu poczucia tożsamości zbiorowej, opartej na świadomości wspólnej przeszłości, istnienia w czasie, wspólnych przodków, losu i symboli.

Artykuły

Artykuł

Dialog kultur pamięci w regionie Ukraina – Litwa – Białoruś

 

Książka „Dialog kultur pamięci w regionie ULB” pod redakcją Alvydasa Nikžentaitisa i Michała Kopczyńskiego jest owocem dyskusji prowadzonych w latach 2011-2012 podczas serii międzynarodowych seminariów poświęconych pamięciom historycznym w regionie ULB (Ukraina – Litwa – Białoruś).

16–03–2019 Agnieszka Kudełka