Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Repatriacja

powrót do ojczyzny obywateli, którzy wskutek różnych okoliczności znaleźli się czasowo poza granicami swojego kraju (jeńcy wojenni, więźniowie obozów koncentracyjnych i obozów pracy, deportowani, wysiedleni, uchodźcy, ewakuowani). Termin używany także (choć przez niektórych uznawany za bezprwany) w odniesieniu do masowych wysiedleń i przesiedleń stałych mieszkańców obszarów, które wskutek przesunięć granic zmieniły przynależność państwową (m.in. wschodnich terenów Rzeszy przyłączonych do Polski czy Kresów włączonych do ZSRR); po II wojnie światowej repatriacja objęła w latach 1945–50 ok. 2,4 mln osób, z tego 1,6 mln z Niemiec, 266 tys. z ZSRR; w latach 1955–57 nastąpiła druga faza repatriacji z ZSRR, która częściowo objęła osoby wywiezione w okresie 1939–41 i 1944–45 (ok. 200 tyś. osób).

Projekty

Autor X
Projekt

Młodzież redaguje „Sianowskie Zeszyty Historyczne”

autor Stanisław Kamiński, Sylwia Bagińska-Kijek 

Uczniowie sianowskiego gimnazjum i Zespołu Szkół z Dąbrowy pod opieką nauczycieli Stanisława Kamińskiego i Sylwii Bagińskiej-Kijek przygotowali dwie części „Sianowskich Zeszytów Historycznych”. Znalazły się w nich między innymi opowiadania pierwszych osadników, którzy dotarli na teren Sianowa po zakończeniu II wojny światowej. Prace nad książeczkami możliwe były dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, w ramach konkursu „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży”. Promocja wydawnictwa odbyła się 21 stycznia tego roku.