Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Wypędzeni

Wypędzeni [niem. Vertriebene] – w niemieckim języku polityczno-prawnym określenie ludności niemieckiej zmuszonej w wyniku wojennej klęski III Rzeszy do opuszczenia krajów na wschód od linii Odry i Nysy Łużyckiej. Niemieckie opracowania ich liczbę określają na około 12-15 milionów, przy czym – jak przypomina Wojciech Pięciak (autor m.in. publikacji Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy w historii, polityce i tożsamości (1989-2001)) do grupy wypędzonych zalicza się uciekinierów z lat 1944 i 1945, Niemców wysiedlonych z Polski w okresie 1945-1950 oraz rodziny żołnierzy armii okupacyjnej, które po wojnie znalazły się w Niemczech.

Kwestia wypędzonych stanowi jeden z najbardziej głośnych elementów polsko-niemieckiej dyskusji historycznej. Jest też silnie obecna w mediach i wypowiedziach polityków, stanowi także element – jak pisze w miesięczniku „Odra” (nr 4/2006) Joanna Mieszko – niemieckiej kultury cierpienia, która często zamazuje historyczne przyczyny wysiedleń (rozpoczęcie przez hitlerowskie Niemcy II wojny światowej i klęska w 1945 roku, decyzje mocarstw), koncentrując się przede wszystkim na podkreślaniu cierpień zmuszanych do opuszczenia swoich domów Niemców.

Projekty

Autor X
Projekt

Młodzież redaguje „Sianowskie Zeszyty Historyczne”

autor Stanisław Kamiński, Sylwia Bagińska-Kijek 

Uczniowie sianowskiego gimnazjum i Zespołu Szkół z Dąbrowy pod opieką nauczycieli Stanisława Kamińskiego i Sylwii Bagińskiej-Kijek przygotowali dwie części „Sianowskich Zeszytów Historycznych”. Znalazły się w nich między innymi opowiadania pierwszych osadników, którzy dotarli na teren Sianowa po zakończeniu II wojny światowej. Prace nad książeczkami możliwe były dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, w ramach konkursu „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży”. Promocja wydawnictwa odbyła się 21 stycznia tego roku.

Artykuły

Artykuł

Prześladowania i ochrona społeczności romskiej – zarys historyczny

 

Romowie stanowią jedną z części składowych i integralnych Europy. Nomadyczna społeczność żyjąca od wieków na starym kontynencie zawsze budziła zaciekawienie i zainteresowanie dla ludzi spoza niej. Żyjąca obok, a zarazem tak daleko jawiła się zawsze tajemniczo, a przez to wzbudzała chęć poznania i zaciekawienia. Obecność wędrownej społeczności w kręgu świata europejskiego jest poświadczona co najmniej od połowy XIV wieku. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z terenów współczesnej Grecji, a z biegiem czasu także z innych krain geograficznych i państw narodowych.

28–01–2019 Andrzej Łuczak