Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
""
Projekt

„Polin Webfusion” (w 2008 jako „36 Sprawiedliwych”)

autor
Nili Amit, Helise Lieberman, Jacek Olejnik
opiekun
Wiktoria Miller
lokalizacja
Warszawa

Opis projektu

Cele Projektu

Celem projektu jest zachęcenie  młodzieży do poznawania i propagowania sylwetek Ocalonych i Sprawiedliwych. Jest to tym ważniejsze, że spotkania ze świadkami historii II wojny światowej niedługo nie będą już możliwe. Jednocześnie historie Sprawiedliwych mają wyjątkowe znaczenie jako przykłady zachowań, z których do dziś możemy czerpać inspirację i się z nich uczyć. Podczas projektu uczniowie spotykają się w parach z wybranymi świadkami, co pozwala na osobisty i bezpośredni kontakt młodzieży i seniorów

Po drugie, samodzielna praca nad opracowaniem wywiadu przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii komunikacji przybliża temat młodzieży i udowadnia, że treści historyczne można  ująć w sposób nowoczesny i interesujący dla młodych ludzi. Zadaniem młodzieży jest stworzenie bloga internetowego, na którego składają się teksty, zdjęcia, filmy i interaktywne mapy tworzone przy pomocy programu Google Earth. Chodzi o to, by blog był ciekawy także dla internautów.

Trzecim celem projektu jest zainicjowanie bezpośrednich kontaktów między młodymi Polakami i Izraelczykami. Kontakty te nawiązują się już podczas pracy nad blogami przez internet – maile, komunikatory, strony takie jak facebook.com. Blogi tłumaczone są na angielski tak, by były zrozumiałe dla wszystkich uczniów z Polski i Izraela, choć zdarza się, że uczniowie z obu krajów pomagają sobie nawzajem. Oczywiście kontakty pogłębiają podczas spotkania i dwutygodniowego pobytu młodzieży najpierw w Polsce, potem w Izraelu.

Czwarty cel projektu związany jest ściśle z samą wymianą i jest nim poznanie współczesnej Polski przez młodych Izraelczyków oraz współczesnego Izraela przez Polaków. Dzięki temu, że młodzież jest w obu krajach goszczona u siebie nawzajem, możliwe jest poznanie rodzinnego życia w Polsce i Izraelu. Poza tym, Muzeum wraz z liceami organizuje młodzieży wspólne warsztaty, zwiedzanie, spotkania i rozrywkę.

Przebieg projektu

W 2008 roku odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja konkursu blogowego pod nazwą „36 Sprawiedliwych”.

Nazwa projektu odnosiła się do funkcjonującego w judaizmie wierzenia, zgodnie z którym do istnienia świata niezbędna jest stała obecność 36 Sprawiedliwych (cadikim). W każdym pokoleniu żyje więc trzydziestu sześciu takich ludzi. Są oni pozornie przeciętni, jednak niezwykli. Postępują etycznie oraz czynią dobro, które równoważy, a nawet pokonuje zło całego świata. Z tego wierzenia wywodzi się również tytuł Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

Do udziału zaproszono kilka szkół z Izraela i dwie szkoły warszawskie. Łącznie w projekcie wzięło udział 10 dwuosobowych zespołów z Polski i 10 z Izraela. Ich zadaniem była wspólna, trwająca ponad 5 miesięcy praca nad stworzeniem blogów.

Przy wsparciu Muzeum każda z par skontaktowała się z jednym Ocalonym (w przypadku młodzieży z Izraela) lub Sprawiedliwym (w przypadku młodzieży z Polski), spotkała się z nim i przeprowadziła wywiad. Oprócz dogłębnego poznania historii życia, młodzież zbierała dodatkowe materiały związane ze swoim rozmówcą: zdjęcia, dokumenty, fragmenty książek. Wszystkie materiały posłużyły do samodzielnego stworzenia blogów. Rolą nauczycieli w projekcie było merytoryczne wsparcie młodzieży podczas całego przebiegu prac. Dodatkowo Muzeum organizowało warsztaty dla uczniów przygotowujące ich do samodzielnej pracy nad blogami.

W maju 2008 jury Muzeum oceniło i przyznało najwyższą ilość punktów zespołom, które stworzyły blogi najbardziej urozmaicone, atrakcyjne wizualnie i dzięki wielu dodatkowym informacjom użyteczne dla internautów. Dla jury ważne były również osobiste przemyślenia i refleksje towarzyszące powstawaniu blogów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 17 czerwca 2008. Autorzy zwycięskich blogów, 6 par polskich i 6 par izraelskich uczniów, nagrodzeni zostali udziałem w wymianie polsko-izraelskiej.

Wymiana

Wymiana polsko-izraelska Warszawa-Tel Aviv odbyła się latem 2008 roku. Nagrodzeni licealiści z Izraela odwiedzili Polskę w lipcu, natomiast polscy uczniowie polecieli do Izraela w sierpniu.

Podczas tygodniowych pobytów w Polsce i Izraelu młodzi ludzie mieli możliwość poznawania kultury odwiedzanego kraju oraz miejsc związanych z historią obydwu narodów, a także miejsc istotnych dla judaizmu i chrześcijaństwa, takich jak Warszawa, Kraków, Oświęcim oraz Tel Aviv i Jerozolima.

W trakcie pobytu w Polsce licealiści wspólnie uczyli się, bawili się i zwiedzali. Pierwszą część wymiany spędzili w Warszawie, poznając miejsca ważne dla wspólnej historii Polaków i Żydów, jak również integrując się w trakcie warsztatów, wspólnych wycieczek po Warszawie, a także czasu wolnego, poświęconego pokazywaniu rówieśnikom ulubionych miejsc nastolatków warszawskich. W piątkowy wieczór odbyła się kolacja szabatowa w gminie żydowskiej, podczas której mieli możliwość poznania tradycji polskich Żydów dzisiaj. Kolejną częścią wymiany była kilkudniowa wycieczka do Krakowa. Zwiedzano krakowski Kazimierz, fabrykę Schindlera i teren byłego getta. Najbardziej wzruszającą częścią wycieczki była wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wspólne przeżycia, możliwość rozmowy, zrozumienie uczuć i emocji rówieśników pozwoliły im na silniejszą integrację oraz wzajemne poznanie. Dzięki warsztatom w oświęcimskim Międzynarodowym Domu Spotkań z Młodzieżą, młodzi ludzie mieli możliwość przeanalizowania nie tylko uczuć, które towarzyszyły im podczas wizyty, lecz także przeszłości i skomplikowanych interpretacji polsko-żydowskiej historii.

Z kolei w sierpniu grupa polskich uczniów udała się z rewizytą do Izraela. Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła Jerozolimę, święte miasto trzech wielkich religii świata. Wizyta w tym wielokulturowym mieście stała się okazją do poznania ekspozycji i zbiorów Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Młodzież mogła również zobaczyć północ Izraela, zwiedzić miejsce w którym nauczał Jezus oraz Nazaret, miasto jego dorastania. W południowej, pustynnej części kraju uczestnicy wzięli udział w seminarium w kibucu Sde Boker, podczas którego zaprezentowano historię pierwszych osadników i wyjaśniono zasady funkcjonowania kibuców. Po zajęciach młodzież zjadła tradycyjną kolację w beduińskiej wiosce. Dwa ostatnie dni pobytu w Izraelu uczestnicy Programu spędzili w domach goszczących ich rodzin, poznając życie Tel Awiwu, odwiedzając restauracje, sklepy i targi.

Do dnia dzisiejszego młodzi ludzie utrzymują ze sobą kontakt.

Projekt „Polin Webfusion” jest w 2009 roku kontynuowany. Daje on szansę kolejnym młodym ludziom na spotkanie z prawdziwymi autorytetami i żywą historią, a także na historyczną i międzykulturową edukację. W projekcie bierze udział 72 licealistów z Warszawy i Tel Avivu, Wrocławia i Ramat Gan oraz Kalisza i Hodasharon. Latem 2009 odbędą się trzy projekty polsko-izraelskie, w każdym udział weźmie 24 młodych ludzi z Polski i Izraela.

Partnerem projektów edukacyjnych Muzeum jest Fundacja Orange.

autor tekstu: Wiktoria Miller
oprac.: pm