Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Burza mózgów

Metoda dydaktyczna polegająca na zaangażowaniu wszystkich uczniów w pracę nad rozwiązaniem pewnego problemu lub zadania i umożliwieniu im nieskrępowanego wyrażania swoich pomysłów. Metoda ta pozwala w krótkim czasie zebrać wiele hipotez albo potencjalnych rozwiązań postawionego wcześniej problemu. Część z nich może okazać się trafna.

Projekty

Projekt

Kartka pamięci

autor Alina Ślimak 

Na podstawie biografii i materiałów dotyczących Janiny Haliny Głowackiej z portalu edukacja.wojnaipamiec.pl stworzona została Kartka pamięci Janiny Haliny Głowackiej, robotnicy wywiezionej do pracy przymusowej w okolice Berlina, w głąb Rzeszy.

Projekt

Ludzie ze znakami „P” i „OST”

autor Alina Ślimak 

OPIS REALIZACJI LEKCJI na temat polityki III Rzeszy wobec Polaków i Rosjan, ze szczególnym uwzględnieniem ludności cywilnej, robotników przymusowych, na terenach II RP, jako wprowadzenie do projektu na temat robotników przymusowych w Prusach Wschodnich.