Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą

To oficjalny poradnik Rady Europy. Jest adresowany do nauczycieli i liderów organizacji młodzieżowych. W książce zamieszczono scenariusze zajęć dotyczące tematów między innymi takich tematów jak prawa człowieka (w tym prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć czy orientację seksualną), tolerancja, zapobieganie przemocy domowej itp.

Projekty

Deklaracja Praw Człowieka
Projekt

KROK NAPRZÓD: prawa człowieka w trudnych momentach historii

autor Marta Gawinek-Dagargulia 

Warsztat dotyczy znaczenia praw i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych. Uczestnicy zastanawiają się nad ingerencją państwa w życie obywateli, szczególnie w obliczu wojny. W wyniku warsztatu wzrasta świadomość na temat różnorodności i nierówności szans w społeczeństwie w ważnych momentach historycznych. Szczególnie chodzi o rozwijanie rozumienia możliwych konsekwencji osobistych dla osób należących do mniejszości społecznych i grup kulturowych w różnych momentach historii.