Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Społeczeństwo obywatelskie

to społeczeństwo, którego członkowie charakteryzują się aktywnością na polu inicjatyw realizowanych poza przestrzenią działania władz państwowych. W społeczeństwie tego typu idea obywatelskości nie jest tylko pustym frazesem i nie ogranicza się wyłącznie do udziału w wyborach co kilka lat. Obywatele rozumieją swoje miejsce w państwie, potrafią się organizować w celu zrealizowania postawionych przez siebie celów. Przeciwieństwem społeczeństwa obywatelskiego jest społeczeństwo autorytatywne, gdzie władza inspiruje i toleruje aktywność obywateli. W społeczeństwie totalitarnym obywatel nie ma własnej podmiotowości, jest jedynie elementem państwa, któremu jest całkowicie podporządkowywany.

Projekty

Rare color photo of the trial at Nuremberg, depicting the defendants, guarded by American Military Police
Projekt

Dyskryminacja dotyka nas wszystkich!

autor Norymberskie Centrum Praw Człowieka 

Projekt zainicjowany został 15.09.2010 roku z okazji 75 rocznicy Ustaw norymberskich i realizowany jest od tego czasu w grupach dzieci i młodzieży. Skierowany jest do uczniów szkół powszechnych począwszy od 7 roku nauki, studentów oraz innych grup potencjalnie zainteresowanych z kręgu edukacji szkolnej i pozaszkolnej. W dużej mierze sfinansowany został przez fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft).

Artykuły

Artykuł

Nowa hierarchia pojęć w rosyjskich podręcznikach do historii – cz. 1

 

Postsowieckie podręczniki do historii różnią się od sowieckich doborem faktów i ich oceną. Jednak nie tylko. Różnica kryje się jeszcze w ujęciu będącym podstawą narracji historycznej.
Artykuł pochodzi z partnerskiej strony: www.urokiistorii.ru.

17–03–2019 Wiera Kapłan