Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Traktat wersalski

Traktat wersalski(Traktat pokoju z Niemcami) najważniejszy z zawartych 1919–20 traktatów kończących I wojnę, zaciążył na całej polityce światowej okresu międzywojennego; podpisany przez Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji (ententy) 28 czerwca 1919 roku podczas paryskiej konferencji pokojowej, ratyfikowany 10 stycznia 1920; ustalał nową strukturę terytorialną i polityczną Europy, wraz z określeniem granic Niemiec, uznających niepodległość m.in. Czechosłowacji i Polski oraz zobowiązujących się do zwrotu zagarniętych ziem (w tym Polsce — Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego), nakazywał też m.in. plebiscyt w sprawie granic na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku, ustanawiał Wolne Miasto Gdańsk; zawierał również postanowienia dotyczące powołania Ligi Narodów i nakładał na wiele nowo powstałych państw, w tym także na Polskę, obowiązek ochrony mniejszości narodowych.

Projekty

""
Projekt

„Lojalni sąsiedzi czy wrogowie?” Inowrocławscy Niemcy w przededniu II wojny światowej

autor Paulina Tomczykowska i Krystian Chołaszczyński 

Projekt został przygotowany w ramach szóstej edycji konkursu „Historia Bliska” Fundacji im. Batorego oraz Ośrodka Karta, zatytułowanej:Obcy wśród swoich — doświadczenie XX wieku. [2001/2002] Dwoje uczniów inowrocławskiego liceum zainteresowało się historią mniejszości niemieckiej zamieszkującej przedwojenny Inowrocław. W oparciu o bogaty materiał źródłowy (dokumenty i świadectwa, do zebrania których zaangażowali także koleżanki i kolegów ze szkoły) autorzy prześledzili, jak kształtowały się w ich rodzinnym mieście wzajemne relacje pomiędzy Polakami i Niemcami tuż przed i tuż po wybuchu II wojny. Pokazali wiele przykładów zachowań odbiegających od stereotypów, próbowali też wniknąć w istotę mechanizmów, które uczyniły z dotychczasowych sąsiadów śmiertelnych wrogów, doprowadzając — po obu stronach — do wielu niewinnych ofiar.