Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Ziemie Odzyskane

Nazwa zachodnich i północnych obszarów Polski używana (propagandowo) po II wojnie światowej w stosunku do byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego przez Polskę na mocy decyzji konferencji poczdamskiej (uznanej ostatecznie przez Niemcy w 1991 roku), obejmowała Warmię, Mazury, Pomorze, ziemię lubuską i Śląsk (razem ok. 103 tys. km2); tereny te początkowo był rabunkowo eksploatowane przez władze sowieckie, później zagospodarowywane przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych (1945–49); po wysiedleniu Niemców zamieszkała tu ludność z centrum Polski oraz repatrianci z ZSRR i Francji; później ze względów politycznych częściej używano nazwy Ziemie Zachodnie i Północne.

Projekty

Projekt

„Jestem kronikarzem rodzinnym”. Wojenne losy rodzin wrocławskich gimnazjalistów

autor Anna Chochowska 

Uczniowie klas 3 wrocławskiego gimnazjum poszukują wśród swoich krewnych, sąsiadów i znajomych osób, które przeżyły II wojnę. Rozmawiają z nimi, spisują ich relacje i z pomocą nauczycielki je opracowują. Następnie przygotowują w szkole wystawę poświęconą wojennym losom swoich bliskich.

Autor X
Projekt

Młodzież redaguje „Sianowskie Zeszyty Historyczne”

autor Stanisław Kamiński, Sylwia Bagińska-Kijek 

Uczniowie sianowskiego gimnazjum i Zespołu Szkół z Dąbrowy pod opieką nauczycieli Stanisława Kamińskiego i Sylwii Bagińskiej-Kijek przygotowali dwie części „Sianowskich Zeszytów Historycznych”. Znalazły się w nich między innymi opowiadania pierwszych osadników, którzy dotarli na teren Sianowa po zakończeniu II wojny światowej. Prace nad książeczkami możliwe były dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, w ramach konkursu „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży”. Promocja wydawnictwa odbyła się 21 stycznia tego roku.