Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Zagadnienie

Polacy-Rosjanie

Artykuły

Artykuł

Irina Scherbakova o znaczeniu II wojny światowej dla Rosji

 

Z okazji zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej (2009) niemiecki portal „Lernen aus der Geschichte“ / „Uczyć się z historii“ przeprowadził z Iriną Scherbakovą rozmowę o znaczeniu i pamięci tzw. Paktu Hitler-Stalin (28.9.1939), zmian w oficjalnym zajmowaniu się historią Rosji od czasów Pieriestrojki i kształcenia historycznego w Rosji.
Artykuł pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”

Artykuł

Nikita Pietrow: W naszym informatorze nie ma dobrych ludzi – cz. 1

 

Rozmowa z Nikitą Pietrowem nt. jego książek poświęconych strukturom bezpieczeństwa państwowego w okresie sowieckim. Pietrow odpowiada na pytania dotyczące współpracowników tych struktur, zawartości książek, sposobów ich wykorzystania oraz stopnia odpowiedzialności opisywanych postaci.
Artykuł pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii”.

17–03–2019 Julia Czernikowa
Artykuł

Nikita Pietrow: W naszym informatorze nie ma dobrych ludzi – cz. 2

 

Rozmowa z Nikitą Pietrowem nt. jego książek poświęconych strukturom bezpieczeństwa państwowego w okresie sowieckim. Pietrow opowiada o przebiegu prac nad książkami i szczególnie ciekawych biografiach, na które natrafił podczas opracowywania informatorów.
Artykuł pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii”.

Julia Czernikowa
Widok Moskwy
Artykuł

Nowa hierarchia pojęć w rosyjskich podręcznikach do historii – cz. 2

 

Historiografia sowiecka, która opierała się na teorii materializmu historycznego, rozpatrywała bieg historii jako nieustanny progresywny proces zbliżania się do komunizmu, którego prawidłowymi stadiami były formacje społeczno-ekonomiczne, a siłą napędową wojna klasowa.
Artykuł pochodzi z partnerskiej strony: www.urokiistorii.ru.

Wiera Kapłan
Kreml 1963
Artykuł

Nowa hierarchia pojęć w rosyjskich podręcznikach do historii – cz. 3

 

W podręcznikach do historii powszechnej proces historyczny rozpatrywany był jako stopniowy rozwój cywilizacji światowej w oparciu o rozpowszechnianie takich uniwersalnych wartości kultury zachodniej jak demokracja liberalna i gospodarka rynkowa. Modernizacja w kontekście takiego podejścia była interpretowana jako przyswojenie doświadczeń krajów bardziej rozwiniętych i podniesienie „reszty świata” do poziomu cywilizacji zachodniej, a w tekstach szkolnych powracała charakterystyczna dla podejścia formacji idea progresu.
Artykuł pochodzi z partnerskiej strony: www.urokiistorii.ru.

Wiera Kapłan
Artykuł

Polska na granicy wojny i pokoju, Albina Noskowa

 

Albina Fiedorowna Noskowa, profesor nauk historycznych, wybitny pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, wypowiada się na temat Stalina, Polski, Armii Krajowej, wydarzeń lat 1943-45 i Powstania Warszawskiego.

Tekst pochodzi z parterskiej strony „Uroki istorii”.

16–03–2019 Albina Fiedorowna Noskowa. tłumaczenie: Kamila Laśkiewicz
Powstanie Warszawskie: Żołnierze porucznika Wacława Zagórskiego "Lecha" (późniejszy Batalion II "Lecha Grzybowskiego") Batalionu "Chrobry II" przed fabryką zapalników Deringa (była siedziba Judenratu) na ulicy Grzybowskiej 26/28 na Woli, prawdopodobnie 1 lub 2 sierpnia. Źródło nr. 1 podaje budynek jako fabrykę Kamlera na ulicy Dzielnej 72, ale nie zgadza to sie z numerem domu "26" widocznym na zdjeciu.
Artykuł

Powstanie Warszawskie i „Solidarność” z perspektywy rosyjskich historyków

 

Podczas II seminarium w ramach projektu „Klioterapia – zgłębianie historii w przestrzeni postsowieckiej jako droga do zrozumienia i współpracy”, poświęconego stosunkom polsko-rosyjskim oraz wzajemnemu postrzeganiu się obu narodów na polu pamięci historycznej, po wystąpieniu prof. Albiny Noskowej miała miejsce następująca debata dotycząca gł. powstania warszawskiego i „Solidarności”.

Tekst pochodzi z parterskiej strony „Uroki istorii”.

Tłumaczenie: Kamila Laśkiewicz
Artykuł

Rosja — Polska. Jak powinniśmy pamiętać naszą przeszłość?

 

II seminarium w ramach projektu „Klioterapia – zgłębianie historii w przestrzeni postsowieckiej jako droga do zrozumienia i współpracy” było poświęcone stosunkom polsko-rosyjskim oraz wzajemnemu postrzeganiu się obu narodów na polu pamięci historycznej.

Tekst pochodzi z parterskiej strony „Uroki istorii”.

Portal "Uroki Istorii", tłum. Kamila Laśkiewicz
Artykuł

Rosja powinna przejść szkołę myślenia

 

Natalia Gorbaniewska, poetka, tłumaczka i uczestniczka ruchu dysydenckiego w ZSRR, skomentowała dla portalu „Uroki istorii” datę 23 sierpnia. Tego dnia 70 lat temu został podpisany pakt Ribbentrop–Mołotow.

Wywiad pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii” prowadzonej przez moskiewski „Memoriał”.

Wybór i tłumaczenie tekstu — Dorota Pazio.

Portal "Uroki Istorii", tłum. Dorota Pazio
Artykuł

Rosyjskie biblioteki cyfrowe

 

Chociaż biblioteki cyfrowe pojawiły się w Runecie już w latach 90-tych (pierwsza była Biblioteka Maksyma Moszkowa), dopiero od kilku lat można obserwować ich dynamiczny rozwój. Łączy się to ze zmianą statusu tych inicjatyw. Według szacunków Rosyjskiego Stowarzyszenia Bibliotek Cyfrowych z 2008 roku w internecie funkcjonowało 1500 rosyjskojęzycznych bilbliotek cyfrowych, z których jednak aż 46 proc. zostało założone przez osoby fizyczne i grupy nieformalne (25 proc. przez uczelnie i instytucje naukowe, 5 proc. przez tradycyjne biblioteki). Część z oddolnych projektów po kilku latach przestała istnieć, rozwijają się natomiast inicjatywy instytucjonalne.

Robert Rogalya, Portal "Historiaimedia.org"
Artykuł

Współczesna pamięć o 1939–1941 w Polsce i Rosji

 

Dmitrij Jermolcew w wywiadzie z historykiem Aleksandrem Gurjanowem porusza temat pamięci o wydarzeniach początku drugiej wojny światowej w Polsce i w Rosji, stosunek do tak bolesnych kwestii jak Katyń, podział Czechosłowacji w 1938 roku oraz pogromy Żydów w Polsce i na Ukrainie.Artykuł pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii” prowadzonej przez moskiewski „Memoriał”. Wybór tekstu i tłumaczenie — Dorota Pazio.

28–01–2019 Agnieszka Kudełka