Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Zagadnienie

Polacy-Litwini

Projekty

Projekt

Równi w różnorodności – mniejszości narodowe w kalejdoskopie

autor Zespół Fundacji „Rodowo” 

Spotkanie Polaków z przedstawicielami mniejszości białoruskiej i niemieckiej w Polsce oraz mniejszości polskiej na Litwie. Celem projektu było przybliżenie uczestnikom praw, tradycji oraz działalności kulturalnej i oświatowej mniejszości w Polsce i na Litwie oraz przyczynienie się do porozumienia i współpracy pomiędzy multiplikatorami.