Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji
Termin

Rasizm

[fr. le racisme od la race – ród, rasa, grupa spokrewnionych] – ideologia oraz wypływające z niej zachowania przyjmujące założenie wyższości niektórych ras ludzi nad innymi. Przetrwanie tych „wyższych” ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą one do dominowania nad rasami „niższymi”. Większość ideologów rasizmu opiera się na różnicach w wyglądzie ludzi. Art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750) karze grzywną lub pozbawieniem wolności osoby wyznające rasizm lub powołujące się w swoich działaniach na ideologię rasistowską.

Projekty

Projekt

„It is black or white – my i świat wokół nas” – warsztaty antydyskryminacyjne

autor Grupa edukacyjna „Mifgash”: Katarzyna Odrzywołek, Ewa Dyngosz, Magdalena Kolarska, Marta Kocańda 

Warsztaty antydyskryminacyjne „It is black or white – my i świat wokół nas” są elementem programu edukacyjnego Grupy Mifgash. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności licealistów, ale również uczniów techników i szkół zawodowych, a nawet studentów kierunków humanistycznych. Warsztaty zawierają elementy scenariusza Relacje „mniejszość- większość” z podręcznika Historia a prawa człowieka Fundacji Ośrodka KARTA. Bazują także na koncepcie szwajcarskiego pedagoga Johann’a Pestalozzi’ego „head, heart and hand” – „głowa, serce, ręce”, odnoszącym się do wiedzy, empatii oraz działania.

Projekt

„Supełek — chrońmy pamięć naszego miasteczka” — wielokulturowa tożsamość Michałowa

autor Magdalena Anchimowicz, Ewa Dąbrowska, Anna Drabiuk, Magdalena Otoka 

„Supełek – chrońmy pamięć naszego miasteczka” to realizowany w 2006 i 2007 roku w Michałowie projekt edukacyjny poświęcony badaniu lokalnej wielokulturowej przeszłości. Młodzież wcielając się w rolę badaczy historii, na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami Michałowa opisała i zilustrowała jego przedwojenną przeszłość, ze szczególnym uwzględnieniem różnych grup narodowych i religijnych wówczas je zamieszkujących.

Powiązane zagadnienia

Życie religijne
„Dzieci wojny” - Lebensborn (Norwegia)
Projekt

Kult ciała i normy estetyczne w okresie narodowego socjalizmu (Körperkult und ästhetische Normierung im Nationalsozialismus)

autor Lore Kleiber 

Młodzi fryzjerzy w okresie nauki zawodu poznają dzieje swojego rzemiosła w III Rzeszy. Ich prace w Miejscu Pamięci i Centrum Edukacji Dom Konferencji w Wannsee koncentrują się wokół tematu „normy estetyczne a rasizm”. Wpływ nazistowskiej polityki rasowej na losy poszczególnych ludzi unaocznia im fragment filmu „Shoah” Claude’a Lanzmanna o fryzjerze w Treblince.
Opis projektu pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”

Powiązane zagadnienia

Eugenika eutanazja polityka rasowa
Projekt

Nauczanie na temat Holocaustu

autor Facing History and Ourselves 

Wiosną 2009 Facing History and Ourselves, amerykańska organizacja zajmująca się edukacją historyczną i obywatelską zorganizowała po raz piąty seminarium internetowe dla nauczycieli historii zatytułowane ”Holocaust and Human Behavior”. W seminarium wzięło udział 38 nauczycieli z 21 krajów, w tym 3 z Polski.

Eleanor Roosevelt z Powszechną deklaracją praw człowieka
Projekt

Projekt antyrasistowski dla bezrobotnej młodzieży (Antirassismus-Projekt für arbeitslose Jugendliche)

autor dr Michael Düsing, Heike Liebsch 

Od roku 1998 młodzi ludzie bez pracy w ramach nauki zawodu “specjalista w dziedzinie usług w zakresie informacji i mediów” badają historię Żydów w swoim ojczystym powiecie Freiberg oraz w sąsiadujących z nim miastach czeskich. Do ich zadań należy obok pracy w archiwum i spotkań ze świadkami historii również opieka nad cmentarzami żydowskimi w Saksonii i Północnych Czechach wraz z ich dokumentacją.
Projekt pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”.

Artykuły

Artykuł

Analiza podręcznika „Historia a prawa człowieka” przez uczniów gimnazjum

 

W ramach warsztatów w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach uczniowie dokonali analizy różnego rodzaju materiałów źródłowych dotyczących praw człowieka. Dowiedzieli się, jaka była historia praw człowieka podczas krótkiego wykładu. Uczniowie poznali podział praw człowieka i sytuacji, w jakich są łamane.

16–03–2019 Agnieszka Sławińska, nauczycielka, Gimnazjum w Wiskitkach
Artykuł

Stephane Hessel: Wzywam: „Protestujcie!”. To znaczy: „stawiajcie opór, gdy wasza godność jest naruszana” – wywiad cz. 2

 

Wywiad z Stephane’m Hessel’em przeprowadziła Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.

Cecile Vaissie. tłum.: Jekatierina Kopostielewa, Irina Riedka, Kamila Laśkiewicz-Krzymińska