Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

„Niepokorni w XX wieku”

W jedenastej edycji programu „Historiia Bliska” zaprosiliśmy uczestników do odszukania w bliskim otoczeniu śladów działania, a dzięki temu przywrócenia pamięci tych jednostek i grup, które zasłużyły na miano niepokornych. Zadanie nie polegało na pokazaniu ludzi „po prostu zbuntowanych” – bez celu, kierunku czy występujących przeciw panującemu porządkowi politycznemu, normom społecznym dla realizacji osobistych ambicji, mających potrzebę ekspresji wybujałego ego. Jego celem było odkrycie takich postaw, w których niezgoda na rzeczywistość miała jako punkt odniesienia dobro ponadjednostkowe, ogólniejsze, wspólne. Mimo dużych kłopotów z właściwym zrozumieniem pojęcia „niepokorności” poziom konkursu został oceniony jako wysoki i bardzo wyrównany.

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane projekty konkursowe uczniów. Z uwagi na wymagania systemowe, niektóre prace poddano redakcji technicznej lub zamieszczono bez aneksów. Pełne wersje prac są dostępne w Archiwum Ośrodka KARTA.

Początek: 2006-09-14

Zakończenie: 2007-06-14

Anons XI edycji konkursu

 

  

 

Regulamin i instrukcja XI edycji konkursu

 

  

 

Komunikat jury XI edycji konkursu