Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

II edycja konkursu „Historia Bliska”

Tematem II edycji konkursu „Historia Bliska” był „Obywatel – władza 1956–1980”. Konkurs służył odtworzeniu klimatu epoki „dojrzałego” systemu komunistycznego w Polsce. Dla obywateli PRL ta epoka — bez dramatyzmu poprzedniego okresu, a za to z mnożącymi się symptomami kryzysu — to był czas poczucia bezsilności i apatii, przystosowania się do obowiązujących reguł, ale także coraz częściej niezgody i buntu. Za każdym razem jednak w jakiejś relacji z „władzą”, którą stanowić mógł nie tylko sekretarz partii, dyrektor, cenzor milicjant, ale doraźnie każdy: również najniższy urzędnik, dozorca domu, sprzedawca czy kelner.

Na konkurs nadesłano 430 prac. Pokazywały one sytuacje konfliktów między rządzącymi i rządzonymi w momentach przełomowych (wielkie kryzysy lat 1968, 1979, 1976, 1980), walkę, jaką toczyli księża i lokalne społeczności o budowę kościoła, o krzyże w szkolnych klasach, a nawet o budowę domu czy ochronę przedszkola, codzienne zmagania w szkole, zakładzie pracy, organizacji społecznej, podczas pochodów pierwszomajowych czy w sklepowej kolejce. Wielość obrazów, opinii, ocen. Różna forma zapisu tamtej rzeczywistości i jej prezentacji.

Finał konkursu odbył się 6 czerwca 1998. Nagrodzonych zostało 56 prac autorstwa 110 uczniów. Wyróżnienie otrzymało 12 nauczycieli–opiekunów.

Początek: 1997-09-01

Zakończenie: 1998-06-11

Anons II edycji konkursu

Instrukcja II edycji konkursu

Komunikat jury II edycji konkursu