Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

IV edycja konkursu „Historia Bliska”

Tematem IV edycji konkursu „Historia Bliska” była „Rodzina w wirach historii (XX w.)”. Opowieści o rodzinie są szczególną formą odzwierciedlenia ciągłości dziejów. Niekiedy los „najmniejszej komórki społecznej” zawiera w sobie „genetyczny” zapis całej epoki. Chcieliśmy namówić uczestników konkursu do takiego spojrzenia na mijające stulecie, by zobaczyli, czym w zawirowaniach historii był los wybranej (niekoniecznie własnej) rodziny; by wydobyli z przeszłości tej rodziny takie momenty — w których staje się ona znaczącym uczestnikiem i świadkiem wydarzeń historycznych.

Na konkurs nadesłano rekordową liczbę 1027 prac, które pokazują losy rodzin w zawirowaniach całego XX wieku — od rewolucji 1905 roku, aż po czas niemal dzisiejszy, a niekiedy sięgają w dalszą jeszcze przeszłość — rekonstruując wielowiekową historię rodów. Szczególnie wiele prac poświęconych jest dramatycznym i powikłanym losom rodzin w okresie obu wojen, które nie szczędziły żadnych doświadczeń: wysiedlenia, deportacje, więzienia, obozy, walka, śmierć, rozstania, utrata bliskich, domu, ojczyzny…

Konkurs ten przyniósł olbrzymi zbiór relacji świadków historii, tysiące dokumentów, a przede wszystkim unikalne, niekiedy bardzo piękne zdjęcia z albumów rodzinnych.

Finał konkursu odbył się 5 czerwca 2000. Jury nagrodziło 89 prac indywidualnych i zespołowych autorstwa 127 uczniów, a dodatkowo 29 uczniów — autorów 19 prac otrzymało wyróżnienie książkowe. Nagrody otrzymało również 10 opiekunów — nauczycieli.

Początek: 1999-09-01

Zakończenie: 2000-06-05

Anons IV edycji konkursu

Regulamin i instrukcja IV edycji konkursu

Komunikat jury IV edycji konkursu