Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

XVIII edycja konkursu „Historia Bliska”

XVIII konkurs „Historia Bliska” został ogłoszony przez Ośrodek KARTA w kwietniu 2015 w nowej formule organizacyjnej i został skierowany do młodzieży w wieku szkół ponadpodstawowych nie tylko za pośrednictwem szkół, ale także stowarzyszeń, bibliotek, muzeów, archiwów społecznych… i innych organizacji oraz inicjatyw nieformalnych – wszystkich, którzy chcą poświęcić czas i uwagę młodym ludziom, by pomóc im w doświadczaniu i poznawaniu historii. Odpowiadając na wyzwania współczesności, potrzeby i zainteresowania młodzieży, zmieniono też założenia dotyczące rekomendowanych lub dopuszczanych metod badawczych i form prezentacji efektów pracy. Nie zmieniło się natomiast podstawowe założenie kokursu – badanie historii bliskiej, będącej niejako na wyciągnięcie ręki, ale często właśnie – nieznanej, zapomnianej, nieobecnej w świadomości lokalnej społeczności.

Konkurs pod hasłem: „Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…” – stawiał przed młodzieżą zadanie przygotowania – pod opieką dorosłych tutorów – pracy wykorzystującej najnowsze techniki medialne i komunikacyjne, twórczej i odpowiedzialnej, korzystającej z bibliotek cyfrowych czy innych otwartych zasobów; z poszanowaniem prawa (w tym autorskiego) i zasad etyki. Młodzież była również zachęcana do szukania źródeł w archiwach tradycyjnych (i ich cyfryzacji) oraz do wywoływania źródeł historycznych (nagrywanie relacji) i umieszczania ich w pracach, a zatem w konsekwencji – także w internecie (znów z poszanowaniem prawa). Wszystko to poddane miało być krytycznej analizie i weryfikacji, miało posłużyć do zbudowania oryginalnej i spójnej opowieści o zapomnianej historii z najbliższego otoczenia.

Początek: 2015-04-01

Zakończenie: 2015-10-25

Anons XVIII edycji konkursu

Regulamin i instrukcja XVIII edycji konkursu

Komunikat jury XVIII edycji konkursu