Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

X edycja konkursu „Historia Bliska”

Uczestnicy X edycji konkursu „Historia Bliska” pt. „Życie religijne w czasach PRL — jednostka, wspólnota, instytucja” podjęli badania nad społecznym wymiarem życia religijnego w czasach, gdy religia była zwalczana, a wierzący poddawani dyskryminacji przez instytucje ówczesnego państwa. Władze PRL w różnym czasie z różną intensywnością dążyły do kształtowania świadomości zbiorowej i indywidualnej Polaków — zgodnie z oficjalną ideologią.

Celem konkursu nie jest przedstawienie osobistych przeżyć religijnych, lecz sposobów radzenia sobie osób wierzących i społeczności religijnych z rzeczywistością PRL (1944–89). Chodzi o udokumentowanie zachowań i strategii działania wobec oficjalnego ateizmu ze strony jednostek, wspólnot wyznaniowych, struktur Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów, wyznań i grup religijnych. Jak zwykle w tym konkursie, chodzi o podjęcie lokalnych badań w bliskim środowisku, parafii czy gminie.

Początek: 2005-09-14

Zakończenie: 2006-06-14

Anons X edycji konkursu

Regulamin i instrukcja X edycji konkursu

Komunikat jury X edycji konkursu