Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

XV edycja konkursu „Historia Bliska”

W roku szkolnym 2010/11 uczniowie mieli cztery tematy do wyboru:

1. Dzieci wojny – żołnierze i ofiary

2. Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli

3. Spotkania w XX wieku. Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?

4. Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie…

Praca mogła być podejmowana indywidualnie bądź zespołowo (do 6 osób), pod opieką dorosłych lub samodzielnie. Mile widziane jako instytucje wspierające − obok szkół czy drużyn harcerskich – były także biblioteki (szczególnie miejskie i gminne).

Tematy konkursu były równorzędne. Należało przygotować pracę na dowolnie, ale jednoznacznie wybrany (jeden) temat. Wszystkie prace podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów i są nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych (nie przewidywano odrębnej gradacji nagród dla poszczególnych tematów).

Wszystkie tematy łączyła wspólna idea oglądania przeszłości przez zrekonstruowane losy i doświadczenia pojedynczych ludzi, a także odnajdywania, odczytywania i na nowo zapisywania śladów, jakie historia (w tym szczególnie w najtragiczniejszych, wojennych momentach XX wieku) zostawiła następnym pokoleniom.

1915, Wiedeń Hernals, Austro-Węgry. Uczennice Instytutu Wychowawczego dla Córek Oficerów. Helena, używająca imienia Lilly, Sławikowska (córka Gizelli i Stanisława, ur. 15 sierpnia 1902 w Nagy-Becskerek, zm. 19 czerwca 1994 w Wiedniu) siedzi na dole z lewej strony. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Elżbieta Sławikowska

Początek: 2010-11-01

Zakończenie: 2011-09-12

Anons XV edycji konkursu

Regulamin i instrukcja XV edycji konkursu

Komunikat jury XV edycji konkursu