Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

XIX edycja konkursu „Historia Bliska”

XIX konkurs HISTORIA BLISKA został ogłoszony przez Ośrodek KARTA w końcu stycznia 2016 – po raz już drugi w nowej formule organizacyjnej i został skierowany do młodzieży w wieku szkół ponadpodstawowych nie tylko za pośrednictwem szkół, ale także stowarzyszeń, bibliotek, muzeów, archiwów społecznych i innych organizacji oraz inicjatyw nieformalnych. Nie zmieniony pozostał podstawowy cel – badanie historii bliskiej,  będącej niejako na wyciągnięcie ręki, ale często nieznanej, zapomnianej, nieobecnej w świadomości lokalnej społeczności, stąd hasło: „Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…”

Na konkurs nadesłano 80 prac, w przeważającej liczbie multimedialnych (filmy, audycje i prezentacje). W konkursie dopuszczono legalne korzystanie z materiałów opublikowanych w internecie, pod warunkiem podawania ich źródeł i poszanowania autorstwa. Jury zauważa z satysfakcją, że autorzy zwracają większą uwagę na pochodzenie źródeł i szczegółowe podawanie ich adresów. Prace mają atrakcyjną i często wręcz profesjonalną formę; przy ich tworzeniu wykorzystywane były najnowocześniejsze narzędzia informatyczne.

Jeśli chodzi o tematykę, to uczniowie chętnie czerpią z wielkiej historii politycznej dokonującej się jednak w bliskim terenie – szczególnie z okresu II wojny światowej, która wydaje się być dla młodzieży szczególnie atrakcyjna poznawczo. Nie brakuje jednak prac odnoszących się do mikrohistorii, historii kultury, muzyki, architektury, a nawet ogrodnictwa, ale zawsze chętnie – historii pokazywanej przez konkretnych ludzi i ich doświadczenia.

Początek: 2016-01-01

Zakończenie: 2016-10-21

Anons XIX edycji konkursu

Regulamin i instrukcja XIX edycji konkursu

Komunikat jury XIX edycji konkursu