Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

V edycja konkursu „Historia Bliska”

Temat V edycji konkursu „Historia Bliska”, kierowana do młodzieży szkół średnich i — po raz pierwszy — gimnazjów, brzmiał: „Praca w PRL: dla siebie, dla społeczeństwa, dla systemu?”. Konkurs został ogłoszony przez Fundację im. Stefana Batorego i Ośrodek KARTA w czerwcu 2000.

Początek: 2000-09-01

Zakończenie: 2001-06-06

Anons V edycji konkursu

Regulamin i instrukcja V edycji konkursu

Komunikat jury V edycji konkursu