Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

XII edycja konkursu „Historia Bliska”

Zadaniem uczestników XII edycji konkursu „Historia Bliska” pt. „Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach” było odtworzenie obrazu wybranej małej ojczyzny, która pozostała żywa w pamięci czy zapisach odchodzących pokoleń. Organizatorom konkursu zależało na tym, aby Autorzy prac przekroczyli ramy edukacji szkolnej i wyjszli poza etnograficzno-krajoznawczą prezentację własnego regionu. Istotą tegorocznego tematu było podjęcie wysiłku badawczego przy rekonstrukcji historii czyjegoś „własnego skrawka ziemi”, nie definiowanego zresztą bardzo ściśle jako region, najbliższa okolica, rodzinna wieś czy miasteczko. Stworzenie tego rodzaju opowieści wymagało przeprowadzenia wywiadów, wydobycia wspomnień czy dotarcia do pamiętników ludzi, którzy w danym miejscu zamieszkiwali, które razem wspóltworzyli i które wspólnie doświadczali podczas kataklizmów XX stulecia. Mimo wysoko zawieszonej poprzeczki powstały prace znakomite i niezwykle oryginalne.

Prace konkursowe są dostępne w Archiwum Ośrodka KARTA.

Początek: 2007-09-14

Zakończenie: 2008-06-08

Anons XII edycji konkursu

Regulamin i instrukcja XII edycji konkursu

Komunikat jury XII edycji konkursu