Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

III edycja konkursu „Historia Bliska”

Temat III edycji konkursu „Historia Bliska” brzmiał: „Najważniejsze wydarzenie w dziejach mojej społeczności. Świadkowie i świadectwa”. Uczestnicy konkursu mieli wybrać i przedstawić wydarzenie a z mijającego wieku, które można uznać za najbardziej znaczące w historii społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej żyją: w mieście, na wsi, w kręgu rodzinnym, przyjacielskim czy sąsiedzkim. Najbardziej znaczące — bo zadecydowało o losach bliskich ludzi i przetrwały w pamięci, bez względu na ich rolę w historii wielkiej, dotyczącej losów państw czy stosunków między narodami.

Nadesłano 789 prac. Pojawiła się w nich niezwykła panorama tematów, także tych znanych z kart podręczników, ale w ich lokalnej czy nawet nieznanej „prowincjonalnej” odsłonie: od walki o polskość pod zaborami czy wydarzeń I wojny światowej; przez II wojnę — pacyfikacje wsi, deportacje, zbrojny opór; po „solidarnościowe” podziemie w stanie wojennym, wizyty Papieża, protesty przeciwko lokalizacji śmietnika atomowego, budowę zapory czy dolnośląską powódź w 1997 roku. Różnorodności tematycznej odpowiadała również wielość form. Wiele prac to prezentacje multimedialne czy filmy wideo.

Finał konkursu odbył się 18 czerwca 1999. Autorzy 73 prac (150 osób) otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe, a 97 uczniów — autorów 53 prac dodatkowo wyróżnienia książkowe.

Początek: 1998-09-01

Zakończenie: 1999-06-11

Anons III edycji konkursu

Regulamin i instrukcja III edycji konkursu

Komunikat jury III edycji konkursu