Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

XIV edycja konkursu „Historia Bliska”

W XIV edycji Konkursu „Historii Bliskiej” pt. „Piętno II wojny — los i pamięć” uczestnicy zostali poproszeni o zmierzenie się ze śladami II wojny światowej, czyli zrekonstruowanie i zapisanie tamtych wydarzeń oraz o skonfrontowanie ich z ich odbiciem w pamięci. Główymi celem konkursu było zachęcenie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych do samodzielnej pracy badawczej nad wydarzeniami i pamięcią o wydarzeniach II wojny światowej w 70. rocznicę jej wybuchu. Tegorocznym zadaniem konkursowym było zbadanie, w jaki sposób ta wojna — najważniejsze doświadczenie XX wieku — odcisnęła swoje piętno w losie pojedynczych ludzi, rodzin, społeczności wsi czy miast i jak obecna jest w świadomości współczesnych. Jednym z zadań było podjęcie konfrontacji wydarzeń możliwych do przedstawienia na podstawie różnych źródeł, z ich odbiciem w pamięci świadków, także pokazanie sporów o interpretację przeszłości.

Sponsorami tej edycji konkursu były: Fundacja Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz  Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Mennica Państwowa ufundowała nagrody w postaci monet okolicznościowych, upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

Pełne wersje prac są dostępne w Archiwum Ośrodka KARTA.

Początek: 2009-10-01

Zakończenie: 2010-05-31

Anons XIV edycji konkursu

Regulamin i instrukcja XIV edycji konkursu

Komunikat jury XIV edycji konkursu