Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

„Praca w PRL — dla siebie, dla społeczeństwa, dla systemu?”

Piąty konkurs w programie „Historia Bliska”, kierowany do młodzieży szkół średnich i — po raz pierwszy — gimnazjów, którego tytuł brzmiał: „Praca w PRL: dla siebie, dla społeczeństwa, dla systemu?”, został ogłoszony przez Fundację im. Stefana Batorego i Ośrodek KARTA w czerwcu 2000.

 

 

 

Początek: 2000-09-01

Zakończenie: 2001-06-06

Anons V edycji konkursu

 

  

 

Regulamin i instrukcja V edycji konkursu

 

  

 

Komunikat jury V edycji konkursu