Uczyć się z historii — doświadczenia totalitaryzmów XX wieku

Platforma publikacji projektów edukacyjnych poświęconych historii Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Przejdź do nawigacji

XI edycja konkursu „Historia Bliska”

W XI edycji konkursu „Historia Bliska” pt. „Niepokorni w XX wieku” zaprosiliśmy uczestników do odszukania w bliskim otoczeniu śladów działania, a dzięki temu przywrócenia pamięci tych jednostek i grup, które zasłużyły na miano niepokornych. Zadanie nie polegało na pokazaniu ludzi „po prostu zbuntowanych” – bez celu, kierunku czy występujących przeciw panującemu porządkowi politycznemu, normom społecznym dla realizacji osobistych ambicji, mających potrzebę ekspresji wybujałego ego. Jego celem było odkrycie takich postaw, w których niezgoda na rzeczywistość miała jako punkt odniesienia dobro ponadjednostkowe, ogólniejsze, wspólne. Mimo dużych kłopotów z właściwym zrozumieniem pojęcia „niepokorności” poziom konkursu został oceniony jako wysoki i bardzo wyrównany.

Prace konkursowe są dostępne w Archiwum Ośrodka KARTA.

Początek: 2006-09-14

Zakończenie: 2007-06-14

Anons XI edycji konkursu

Regulamin i instrukcja XI edycji konkursu

Komunikat jury XI edycji konkursu